כ"ז אדר תשמ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ב' כ"ז אדר ה'תשמ"ב

יצא לקרה"ת 10:13, יצא למנחה ב-3:25 לפני"כ בירך ונתן סידור לחתן כשחילק צדקה לילדים לא' שהי' על ידי אמו נתן אד"ש פעמיים לשים בקופה אח"כ כשאד"ש רצה לשים הושיט שוב הילד את ידו לקבל צדקה ונתן לו אד"ש שוב וחייך אליו מאוד, כשנכנס נענע ראשו לשלום לא', (אחרי התפילה חייך לספורטאי שעמד בחוץ). יצא למעריב ב-7:00 אד"ש הסתפר (כנראה כמו בד"כ בשעה 8:00 לערך) הפאה הימנית מאחורי אוזנו מעט על גובה האוזן ופאה שמאלית לא מגיע עד אחורי האוזן (המס' קצת יותר גדול) משערות הראש נשאר רק כמה שערות כפי הנראה לי. אח"כ בירך נוסע בנסיעה טובה ופסח כשר ושמח, אח"כ קיבל 2 חצאי דולר לצדקה.