כ"ז טבת תשמ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

לפני תפילת מנחה נכנס חתן לגעה"ת לקבל את הסידור מכ"ק אד"ש, הרבי מסר לו את הסידור ואמר לו זאלסט אויסבעטן אלע גוטע זאכן.