כ"ז שבט תש"מ

מתוך יומן 770
יומן 770

לאחרי תפלת ערבית, כשחזר כ"ק אד"ש לחדרו נכנס אחריו הר' ניסן נעמענאוו ושהה בג"ע התחתון כ-5 דקות.

בשעה 7:55 נסע כ"ק אד"ש לביתו.