כ"ז שבט תשמ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

כשיצא אד"ש לקרה"ת אמרה אשה א' לאד"ש שהיום האפשערניש של בנה, אד"ש בירכה שיהי' לה הרבה נחת וכן אמר לה שתתן צדקה לזכות בנה, לאחר קריה"ת לפני שנכנס לחדרו, אמרה ילדה א' לרבי: שלום, ואד"ש שאלה האם יש לך סידור וענתה כן, אד"ש הראה תנועה חיובית בידו הק' ונכנס לחדרו.

בשעה 2:40 הרבי נסע לאוהל. לפני שנכנס לרכב הביאה ילדה הנ"ל קופת צדקה וסידור, ואד"ש שאלה: האם זה שלך? והיא ענתה כן.

בשעה 7:15 חזר הרבי מהאוהל.