כ"ז שבט תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי כ"ז שבט

בשעה 1:01 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת מנחה, ובסיום התפלה יצא אל המרפסת. הקהל ניגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד', ועם פתיחת הוילון התקרב כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת והביט לעבר העומדים למטה, ועודד קלות את השירה. אחר עצם עיניו לרגע והמשיך לעודד. כעבור משך זמן שוב התקרב והביט לעומדים משמאלו ומלמטה והמשיך לעודד, ובהמשך שוב התקרב והביט לעומדים למטה ומשמאלו. כעבור דקה ומחצה שוב התקרב והביט לעומדים משמאלו, ולאחמ"כ פנה במבטו לעבר הריל"ג - לסגירת הוילון. השעה היתה 1:11.

בשעה 6:05 נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת ערבית, ובסיום התפלה יצא אל המרפסת. בסיום הקדיש והאמן'ס החלו לנגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד'. כ"ק אד"ש מה"מ עצם עיניו לרגע ועודד קלות את השירה. כעבור שתים ורבע דק' סימן לסגירת הוילון. השעה היתה 6:19.

הבוקר הגיע פיזיותרפיסט חדש בנוגע ליד ולרגל, ושהה בקודש פנימה כ-10 דק'. כמו"כ מאוחר יותר הי' פיזיותרפי' לדיבור, ובערב הגיע הפיזיותרפיסט מר דן ועבד משך זמן עם הרבי, וכפי הנודע הי' זה בהצלחה רבה - הרבי עמד משך זמן (קצר) ללא תמיכה, ודבר זה מצביע על התקדמות.