כ"ז תשרי תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

שבת בראשית מברכים החודש מר חשון ה'תשנ"ג

בשעה 8:30 בבוקר התחיל המנין הרגיל לתהלים. רבים מהתמימים מיהרו להשכים קום כדי שבאם יצא כ"ק אדמהמ"ש לתהילים יוכלו לראות את פני קדשו. בימים כאלו אף אחד לא לוקח סיכון ולא מעוניין להפסיד, ולו רגע קט. הש"צ הי' הרב לוי יצחק שי' שפירא ולקראת השעה 10:00 סיים את התהילים.

המנין לתפלה התעכב כבכל שבת מברכים, ובשעה 10:15 הושלך הס באולם ונודע שבתוך דקות מעטות יכנס כ"ק אדמהמ"ש אל החדר המיוחד (מאוחר יותר נודע שהי' זה ביוזמתו של כ"ק אדמהמ"ש), והיתה זו הפתעה נעימה, היות ועד עתה לא זכינו שכ"ק אדמהמ"ש יכנס כבר בתחילת תפילת שחרית.

הש"צ לתפילות הבוקר (שחרית ומוסף) הי' החזן הרב משה שי' טלישבסקי (שזו לו חזקה להתפלל בשבת בראשית) שהנעים בניגוניו הרבים. קריה"ת התקיימה (כבזמן האחרון) ב'מזרח', ליד החדר המיוחד (כמו גם הש"ץ שעומד ב'מזרח' ע"ג א' השולחנות) ובין מקבלי העליות היו כו"כ חתנים אשר זכו לקבל את עלייתם בנוכחותו של כ"ק אדמהמ"ש.

בשעה 11:48 נגמרה התפלה ולאחר כדקה נפתחו וילונות המרפסת וכ"ק אדמהמ"ש נראה אל הקהל. מיד הכריזו ג"פ "גוט שבת", ג"פ "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", והתחילו בניגון ההקפות לרלוי"צ. בשעת הניגון - תוך כדי סקירת הקהל - עודד בתנועות קלות בראשו הק'.

לאחר כשלוש דקות סימן בידו הק' שיכריזו משהו והריל"ג קרא מיד להגבאי הרב ז"כ שיכריז את ההודעות. את ההפוגה הקצרה ניצל הרב שלמה הכהן שי' איידלמן והחל בברכת כהנים וכ"ק אדמהמ"ש הקשיב וענה אמן אחר כל ברכה וברכה. בסיום הברכה הודיע הגבאי ע"ד סיום הרמב"ם העולמי שיתקיים ביום א' הקרוב בשעה 2:00 אחה"צ, במלון הילטון אשר במנהטן. בסיום הכרזת הר"כ, סימן כ"ק אדמהמ"ש בידו עוה"פ להכרזה והגבאי האחר (הר"פ) הכריז ע"ד 'מכירת המצוות'. בשעת ההכרזות נשען כ"ק אדמהמ"ש מעט אחורה - כרגיל בכל שבת בראשית בפארבריינגען. הכרזת הר"פ היתה ארוכה מעט תוך כדי שפותח במאמר הזוהר "פתח ר' יצחק" וממשיך ב"כנהוג בכל שנה, שאלו שזכו לקנות מהמצוות יכריזו את שמותם וכו'", וכך קרא מרשימה שהיתה בידו את כל המצוות, המנדבים, הסכום, אלה שזיכו להם וכו'.

בין הקונים בלט במיוחד הנדיב הידוע וכו', יו"ר קרן ועד הבנין של "בית רבינו שבבבל", הרה"ח הרה"ת ר' יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק, שזכה בקניית כמות ניכרת של הזכותים.

בהזכירו את הרב גוטניק, ביקש מהרבי ברכה שימצא את האבנים טובות ומרגליות, וכ"ק אדמהמ"ש ענה אמן.

את חלקה השני של רשימת הזוכים בקניית המצוות, הכריז הגבאי הרז"כ, בהוסיפו, אשר אלו שיחליטו עכשיו - כאשר נמצאים בבית רבינו בנוכחות כ"ק אדמהמ"ש - לקנות מצוות, שיודיעו ע"כ בהזדמנות הראשונה, להגבאים, ובעז"ה ימסרו את שמותם מאוחר יותר.

בסיום ההכרזות ניגש הרב פינסון לרבי שליט"א והריל"ג הודיע לכ"ק אדמהמ"ש שהרב פינסון רוצה לומר לחיים. כ"ק אדמהמ"ש פנה לשמאלו לעבר הגבאי, והרב פינסון בירכו ברפו"ש וכ"ק אדמהמ"ש ענה אמן. גם הגבאי הרב כץ אמר לרבי לחיים, ומה"מ ענה אמן.

מכירת המצוות נמשכה כחמש דקות, כשבסיומה המשיך הקהל לנגן את "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", כשתוך כדי השירה מביט כ"ק אדמהמ"ש על הקהל לכל הכיוונים, ומעודד קלות בראשו הק' (חדי העין הבחינו שבמשך כל זמן הניגונים הכה הרבי קלות מפעם לפעם באצבע ידו השמאלית על ידו הימנית).

לאחר זמן מה סימן שברצונו לצאת, ומיד סגרו את הוילונות. השעה היתה 11:59 וזמן הגילוי היה כ-10 דקות. כ"ק אדמהמ"ש נכנס לחדרו הק', קידש על היין, נטל את ידיו הק' ואכל סעודת שבת.

עם צאתו של כ"ק אדמהמ"ש, הודיע הגבאי הרב פינסון שבידו בקבוק משקה שכ"ק אדמהמ"ש הוציא במיוחד עבור אלו שנטלו חלק בקניית המצוות.

גם הרב שמואל שי' בוטמן הודיע שיש הפתעה גדולה לכל המשתתפים בסיום הרמב"ם - דולר שליחות מצוה לצדקה (לאחר מכן נודע, שכ"ק אדמהמ"ש הואיל לתת $5000 לכל המשתתפים).

לאחר התפילה התקיימה התוועדות חסידותית ע"י הגבאי הרב פינסון ובה דיבר, בין השאר, הרב דוד שי' רסקין שעורר על עניני דיומא.

ב-770 עצמו התמונה (של ימי החג - אי אפשר לעזוב את 770 באמצע היום שמא יהיו הפתעות) חזרה על עצמה, והקהל נשאר לעמוד במקומו. רק לאחר כשעתיים, כשראו את המזכירים הולכים לביתם ונודע שלעת עתה לא צפויות הפתעות, הלכו כולם לסעוד את סעודת השבת. הזריזים שבהם עזבו מיד עם סיום התפלה כך שבתוך שעה (מזמן סיום התפילה), כבר היו מוכנים שנית לכל הפתעה.

הקהל שהחליט שעד השעה 5:00 לפנות ערב לא יהי' כלום, הלך לו לסעוד את סעודת השבת, כאשר לפתע בשעה 3:25 - בעוד ההתוועדות ב-770 היתה בעיצומה - נודע, שבתוך דקות ספורות יצא כ"ק אדמהמ"ש לתפילת מנחה. הדבר התקבל בשמחה רבה והשמועה עשתה לה כנפיים.

בתוך דקות מעטות החל 'קינגסטון עוו' לתפוס תאוצה ומכל הצדדים החלו אנשים לרוץ לכיוון 770, ובשעה 3:30 (בהוראתו הק') יצא כבר כ"ק אדמהמ"ש לחדר המיוחד לתפילת מנחה. הש"צ הי' הרב בערל שי' זלצמן והתפלה ארכה כעשרים דקות. בסיום התפילה כשנשאל כ"ק אדמהמ"ש באם ברצונו להיראות אל ה"עולם", השיב בשלילה וחזר לחדרו הק', תוך כדי שהקהל מכריז ג"פ "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". הקהל היה מופתע אך מאושר ע"כ שזכה להתפלל יחדיו עם כ"ק אדמו"ר שליט"א.

הקהל כמובן נשאר לחכות עד לתפילת ערבית, אך כ"ק אדמהמ"ש לא נכנס לתפילה. לבינתיים ניגן הקהל ניגונים כפי הסדר בעת רעוא דרעוין.

מוצש"ק

הלילה התקיים ב-770 כינוס מיוחד מטעם הרבנים (חברי הבד"ץ דקראון הייטס, ועד הרבנים הכללי וועד רבני חב"ד באה"ק) ע"ד הודאה להשי"ת על העבר, ובקשה ותפילה על להבא, בראות פני מלכנו משיחנו שליט"א בבריאות הנכונה "מלך ביפיו תחזינה עינינו", ולהתעוררות בעניני משיח וגאולה.

את הכינוס תרמו כיד ה' הטובה עליהם, ר' יעקב שי' שפריצער, ר' משה שי' רובשקין, ר' יי"צ שי' שפאלטר, ר' זלמן שי' דייטש ור' שמואל שי' מלמד, והמארגנים דאגו להכין את סעודתא דדוד מלכא משיחא כיד המלך. כן דאגו להכין שולחן מיוחד עבור המלך, כשכסא המלכות וטס החלות מוכנים היטב.

הכינוס שולב גם עם סיום הלכות עירובין והתחלת הלכות שביתת עשור ברמב"ם. לקראת סיום הכינוס הגיע היישר מבית הדפוס הספר שרבים ציפו לו "צדי"ק למלך חלק ב'" והוא נמכר במחיר סמלי של $2. בתוך הספר הודפס גם יומנו הנוכחי של א' התמימים "בית משיח - בית רבינו שבבבל", מכל חודש החגים דתשנ"ג, בו זכינו לראות את המלך למעלה מ-25 פעמים. הספר נדפס הודות לנדיבותו הרבה של ר' יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק.

את הכינוס הנחה הר' שניאור זלמן שי' ווילשאנסקי - ר"י תו"ת מוריסטאון ניו ג'רזי, ודיברו בו, בין השאר, הרב יהודה קלמן שי' מרלו - ראש הבד"ץ דק"ק קראון הייטס, הרב שניאור זלמן שי' גורארי' - מועד רבני ליובאוויטש הכללי, הרב דוד שי' חנזין מועד רבני חב"ד באה"ק ועוד. דבריהם התמקדו בעיקר בענין השבח וההודי' להשי"ת על הגילויים האחרונים וכו'.

בעניני משיח וגאולה דיברו הרב יואל שי' כהן והרב משה שי' רובשקין.

לפועל אמנם לא זכינו לגילוי המשיח בערב זה, אך ההתעוררות הרבה הניבה לבטח פירות רבים.

הלילה גם התקיים (בחובבי תורה) כינוס התלמידים השלוחים שמכל קצוי תבל.

מאוחר יותר נודע, שכ"ק אדמהמ"ש הואיל להוציא לסיום הרמב"ם נוסף על הדולרים, גם בקבוק משקה.