כ"ח אדר תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון כ"ח אדר

בשעה 4:08 לערך נכנס כ"ק אד"ש מה"מ לתפילת המנחה. קודם לכן נתן סידור לחתן, ואח"כ החלו בתפלה. לאחר שהש"ץ סיים את ה'קדיש-בתרא', החלו לנגן 'יחי', בליווי התזמורת, אבל, "עדיין לא בא"... רק כעבור דקה נודע שכ"ק אד"ש מה"מ יוצא אל המרפסת [ובראותו "סימנים מובהקים" לכך (תזוזות בוילון וכיו"ב), התחזק הציבור וניגן בשטורעם]. כ"ק אד"ש מה"מ נגלה אל הקהל לזמן קצר מאוד, פחות מדקה, ובזמן זה סקר את הקהל והניד בראשו הק'. כמו"כ רחשו שפתותיו הק', ובסיום, סימן (בראשו ובידו הק') לסגירת הוילון. השעה היתה 4:22.

היום ביקר ה"מומחה לדיבור", ד"ר אלברכט, אצל כ"ק אד"ש מה"מ. הלה הביע שביעת רצון מההתקדמות עד עתה, ויחד עם זאת, נתן הוראות לפיזיותרפסיטים להמשך הטיפול, בתקוה לשלימות הרפואה תיכף ומיד ממש.

'ועד השלוחים' יזם גם היום תכנית מיוחדת בעניני משיח, בשיתוף עם 'המטה העולמי להבאת המשיח' - כשהפעם היתה זו 'הרצאה' בליווי שאלות-ותשובות שנערכה במונטריאל לפני כשבוע. בכינוס, שנמשך כמה שעות, הקדישו תכנית בת שעה עבור שו"ת בעניני משיח, והתכנית, הועברה היום לרחבי תבל ב'שידור-ישיר' ע"י הכבלים [המטה העולמי פעל, כידוע, לעשות את ה'סאטעלייט' דבר שבשיגרה...], המשיבים לשאלות היו הרב מאניס פרידמן ממיניסוטה, והרב בערל שי' בעל ממונטריאל. במרכז התכנית והשידור - צפי' חי' של תפילת ערבית ומעמד ההכרזה והשירה "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד".

ניידת השידור חנתה ליד 770 בשעות אחר הצהרים של אותו היום, וכפעמים הקודמות הוכיחה את עצמה בעבודה שקטה ובהצלחה מרובה!.

התוכנית החלה בשעה 6:30. המארגנים דאגו הפעם גם לקהל המקומי, ובחצר (בה סוכת האורחים) העמידו מסך ענק, וכן ב-770 למטה העמידו את מסך הווידיאו עבור הקהל. בשעה 6:55 נודע שכ"ק אד"ש מה"מ יכנס בקרוב לתפילת ערבית, וכעבור כ-10 דק', בשעה 7:06, נכנס לתפילה. בסיום התפילה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת ובאותה עת אחז הש"צ באמצע 'קדיש בתרא', ומשסיים, החל הקהל לנגן 'יחי'. כ"ק אד"ש מה"מ סקר את הקהל והתקרב מעט למרפסת, [כל העת מלמל בפיו הק'], ועודד קלות את השירה בתנועות ראשו הק'. כמו"כ הכה באצבעות ידו השמאלית על כף ידו הימנית, וכעבור למע' מדקה סימן לסגירת הוילון. השעה היתה 7:14.

גם לאחר צאתו של כ"ק אד"ש מה"מ מבהכ"נ, המשיך הקהל לנגן על מקומו "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד".

הרה"ח ר' יהודה לייב שי' אלבסקי, מראשי המארגנים, ידע לספר שזו הפעם השני' שכ"ק אד"ש מה"מ "כיוון" לשעת השידור באה"ק. "הודענו מראש, ע"י המזכירות, על הזמן בו מסתיים השידור הישיר לאה"ק ולאירופא, ובדיוק בדקת הסיום של השידור הישיר לארץ - סימן כ"ק אד"ש מה"מ לסגירת הוילון. גם בשבוע שעבר, כהשבוע, הי' זה ב-7:15". וב-770 למטה התקיימו הריקודים הערב, כבכל ערב - בליווי כלי-זמר.

"היכונו לי"א ניסן"

ובתוך כך - הכל נערכים לקראת י"א בניסן שנת "אמ"ן". ע"פ התכנית אמור להיות ביום זה "לראות ולהיראות", בצירוף תכנית עשירה ומגוונת - היכונו לי"א בניסן [בירושלים עיה"ק או בק"ק קראון הייטס].

בין האירועים המשמחים של חודש אדר השנה - ההתוועדות המסורתית הנערכת למסיימי לימוד השחיטה - יחד עם קבלת תעודות ה'סמיכה'. ההתוועדות היתה בזאל למעלה, בהשתתפות חברי ההנהלה הרוחנית: הרה"ח ר' דוד שי' רסקין, הרה"ח ר' שלום שי' מרוזוב והרה"ח ר' שלמה שי' זרחי, וכן מלמדי השחיטה, הרה"ח ר' ישראל שמעון שי' קלמנסון והרב דובער שי' יוניק. הרב קלמנסון חזר על שיחות ומכתבים של הרבי שליט"א בהנוגע לחשיבות הענין. גם שאר חברי ההנהלה נשאו דברי התעוררות, ובין הדברים הזכירו את המובא בדא"ח: ענין השחיטה ברוחניות הענינים - "אין ושחט אלא ומשך" וכו'. לסיום הוענקו תעודות-סמיכה למסיימים.

לאחמ"כ התקיימה התוועדות חסידית של א' מעמודי התווך של 770 בעבר ומחשובי אנ"ש באה"ק, שבא במיוחד לחגוג את יום הולדתו עם חבריו התמימים שיחיו, בד' אמות של נשיא דורנו. ההתוועדות נמשכה עד לשעות הקטנות של הלילה. בין המתוועדים הי' הרב חשד"ב שי' ליפסקער ש"העלה על נס" זכרונות משנות ת"ש - תש"י.