כ"ח אייר תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום רביעי כ"ח אייר

בשעות הצהרים ביקר הד"ר לייב שי' טישהאלץ אצל כ"ק אד"ש מה"מ. בכניסתו, קיבלו כ"ק אד"ש מה"מ בחיוך. הד"ר שוחח עם כ"ק אד"ש מה"מ משך כמה וכמה דקות, וכן ערך מספר בדיקות. לאחר שיצא מחדרו הק', מסר על שביעות רצונו מההתקדמות במצבו של כ"ק אד"ש מה"מ. כמו"כ סיפר כי ביקש מכ"ק אד"ש מה"מ לצאת יותר לתפילות עם הקהל, והרבי השיב בחיוב. כן הזכיר שוב ע"ד חתונת בתו שתחי', שתתקיים ביום ראשון הקרוב, וכ"ק אד"ש מה"מ חייך ונענה לו בראשו הק' לברכה.

יצויין כי חרף האמור לעיל, לא זכינו "לראות וליראות".

אתמול התקיימה פיזיותרפי' רגילה, לאחר הפסק די ארוך.