כ"ח טבת תשמ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

בקריה"ת בירך אד"ש יהודי א', שעלה לתורה ברפו"ש, הנ"ל אמר להרבי שהיום הניתוח, ובירכו אד"ש שיהי' בשעטומ"צ ורפואה קרובה. הרבי נסע לאוהל בשה 2:40 חזר בשעה 7:15, מנחה מעריב כרגיל ואחרי כמה דקות נסע לביתו.