כ"ח טבת תשס"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון, כ"ח טבת

תפילת שחרית הסתיימה בשעה 10:50, וכעבור כ-20 דקות יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחלוקת השטרות לצדקה בפתח ג"ע התחתון.

בין העוברים היום היתה קבוצה גדולה של נשים מצרפת, וכן עברו רבים מאנ"ש והתמימים, אורחים ומקומיים. החלוקה ארכה 7 דקות.

מנחה כרגיל. בסיום התפילה לא הכריז הש"ץ את הכרזת הקודש משום מה, וזכה בכך א' התמימים. אח"כ אמרו תהילים לשלימות אה"ק, שאמירתם הסתיימה בשעה 3:36. מעריב 6:45 עד 6:56.

בערב התקיימה התוועדות יום הולדת לשלשה מהתמימים בזאל הקטן - התמימים מ"מ שי' דאָראָן ויקותיאל שי' מיאָדאָווניק - מה"קבוצה" והת' מ"מ שי' קופּצ'יק – מישיבת חח"ל בצפת עיה"ק, השוהה כאן לקראת יום הבהיר יו"ד שבט. במהלך ההתוועדות המיוחדת שנמשכה עד השעות המאוחרות, נערכה "מגבית" מיוחדת לרכישת כרטיס טיסה עבור תמים מאה"ק ליו"ד שבט.