כ"ח ניסן תשמ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ד' כ"ח ניסן ה'תשמ"ב

הגיע מביתו ב-10:10 נתן צדקה לילדים שעמדו בפתח 770 אח"כ נתן ג"כ צדקה ואמר לילדים 'א דאנק'.