כ"ח שבט תשמ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

בחלוקת הצדקה בבוקר הילדה הנ"ל עמדה עם קופת צדקה ואד"ש הכניס מטבע לתוך קופת הצדקה. במשך היום הוחלפה הלוסטרא בזאל ללוסטרא מפוארת.