כ"ח תשרי תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון כ"ח תשרי

זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו

בשורות טובות מהתקדמות מצב הבריאות של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. לפני הצהרים ביקר הפיזיותרפיסט הישראלי, ד"ר אופיר שי', ולאחר צאתו מסר שהיום עמד מלך המשיח על ב' רגליו הק' במשך כשתי דקות. כן מסר, אשר לאחרונה השתחרר הכתף הימני (שלכך בעצם איננו זקוקים לעדותו, שהרי במו עינינו ראינו זאת, כדלהלן). בשעות הצהרים המוקדמות נסעו כל תושבי קראון הייטס והאורחים וכו' למלון הילטון אשר במנהטן להשתתף בסיום הרמב"ם, שכפי הידוע מעורר ע"כ מלך המשיח בכל שנה.

לקראת השעה 3:30 נהרו כמה עשרות בחורים לבית רבינו שבבבל, בעקבות הודעתו של ר' משה שי' קליין מחברי ההצלה, שישנם סיכויים שכ"ק אדמה"מ שליט"א יצא לתפילת מנחה בחדר המיוחד יחד עם הקהל.

בשעת ההודעה היו ב-770 כשלושה בחורים כולל האינו יהודי שמכבד את בית המקדש, ותוך כשתי דקות הגיע הקהל בהמוניו. חדי העין אמדוהו בכמאתיים איש לבד מטף.

לפועל התפלל מה"מ בחדרו ביחידות.

כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו...

עוף השמים הוליך את הקול עד מעבר לים במלון הילטון אשר במנהטן, ועורר סערה ובהלה. רבים מהבחורים התכוננו והתארגנו פאקן די פעקלך און פארן צוריק אין בית רבינו שבבבל [=להתקפל ולחזור לבית רבינו שבבבל]. אך לפועל, לאחר כמה טלפוני בירור, נודעו שהיתה זו אזעקת שוא ולע"ע לא הפסידו דבר. החכמים שבהם לא לקחו סיכון, תפסו את רגליהם וחזרו לבית משיח.

לאחר כשעתיים, ב-5:20, נכנסו בריצה מספר בחורים והודיעו ש"תיכף ומיד יכנס מה"מ אל החדר המיוחד לתפילת מעריב".

תיכף הופעלה הסירנה (שמופעלת לאחרונה בכל הזדמנות שמה"מ יוצא אל החדר המיוחד וכד'), והקהל החל לנהור אל בר"ש.

לאחר כחמש דקות יצא כ"ק אדמהמ"ש אל החדר המיוחד והרב שמשון שי' סטאק ניגש לעמוד והתחיל בתפילת ערבית.

הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים...

עם סיום התפלה, בעוד הקהל מצפה שכ"ק אדמהמ"ש יצא אל החלון השלישי (לאור הנסיון שצבר מיום חמישי וכד') נראו תזוזות בבליטת המרפסת (מקום בו הי' מה"מ בעת ההקפות, ולאחר התפילות דשב"ק) והקהל הזיז את פניו לכיוון המרפסת, מתוך שמחה ששוב נראה את הרבי "מלך ביפיו" בגלוי, בתוך בית המדרש.

עם פתיחת הוילון הסתבך מעט הוילון ואף פגע בכובעו של כ"ק אדמהמ"ש, והסיטו מעט לאחור, ומיד תפס מה"ה את כובעו בידו (ותיכף סגרו את הוילון לשניות מספר, כדי להיטיב את הדרו של המלך). הקהל ניגן זה מכבר יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. נפתח הוילון, וכ"ק אדמהמ"ש נגלה אל הקהל. המזכירים הסתבכו בפתיחת הוילון, והוילון נפתח ונשאר מונח קמעה על פני הקודש וכ"ק אדמהמ"ש הפנה את ראשו מעט ימינה ובידו הק' הזיז פעמיים את הוילון מעל פניו בתנועה מהירה ותקיפה. לאחר שניות מספר, כשעדיין לא הסתדרו עם הוילון הסורר, עשה כ"ק אדמהמ"ש בידו הק' תנועת תמיהה, וביחד עם זה תנועת עידוד לשירה. בחסדי ה' נפתח הוילון והקהל המשיך לנגן בעוז. כ"ק אדמהמ"ש הביט לימינו ולקהל למטה ואף התכופף מעט. לאחר כשני דקות, בעוד הקהל שמנה לא יותר משלוש מאות איש, שר בעוז ותעצומות, הניד הרבי בראשו מעט, ולפתע החל לזרוק את עצמו לצדדיו, ואח"כ אף עם ראשו הק' קדימה ואחורה, בתנועות חזקות ומהירות שהקהל לא יכל להשיגם בשירתו. עד כדי כך הגיעו פני הדברים, שאינגי ביסטריצקי אולץ להתכופף ולאחוז ברגלי הכסא בכל כוחו לבל יזוז ממקומו. אשרי עין ראתה זאת. אך כ"ק אדמהמ"ש לא מרפה, ושוב ממשיך ימינה ושמאלה קדימה ואחורה ביתר שאת וביתר עז, שוב ושוב. הקהל שכבר איבד את עשתונותיו, קיפץ וריקד, עלז וכירכר וכו'.

לאחר כשתי דקות ומחצה של עידוד בכל הכח, הסתובב מעט לשמאלו לעבר הריל"ג וסימן בידו הק' לסגירת הוילון. ברגע המתנה קצר זה השתתק הקהל לגמרי, מחמת קוצר נשימתו ואפיסת כוחו, ובעקבות נסיון העבר, חשבו שאולי הרבי דורש עוד פעולה או התוועדות וכד'. אך לאחר שהריל"ג ניגש ושאל את כ"ק אדמהמ"ש "האם הכוונה לסגור את הוילון" והשיב בחיוב, החל הקהל לנגן שוב, ובעוז, וכ"ק אדמהמ"ש (בעוד הוילון החל להיסגר) עודד בראשו הק' פעמיים. הקהל המשיך לרקוד על מקומו משך זמן ארוך והשמחה הרקיעה שחקים. השעה היתה 5:41.

יש לציין שתנועות כ"ק אדמהמ"ש קדימה ואחורה היו עוד יותר חזקות ומהירות מאשר בליל שמח"ת בעת הניגון של "על הסלע הך", וכדבר הזה עוד לא היה.

בינתיים החלו האנשים לחזור מחגיגת הסיום, ובשומעם את מה שהפסידו, מיהרו לבית רבינו שבבבל, כדי לזכות ולראות לכה"פ ווידאו ממה שהי'. ואכן בתוך דקות דאג האחראי על הווידאו, הת' ג.ש. להביא את המכשיר עם הקסטה ובמשך למעלה משש שעות (!) ברציפות האיר הווידאו את עיני מאות האנשים מקראון הייטס והאיזור, שפקדו את 770 כדי להתבשם (ולו דרך ווידאו) ממה שהי' היום. אך כמובן שאינה דומה ראיה לראיה, ועם ווידאו א"א לחוש את הרגעים האמיתיים.

בתוך דקות השתרך תור ארוך ליד חנותו של ר' חיים ברוך שי' הלברשטאם, שם ניתן היה להשיג את קלטת הווידאו - שלטענת כולם, זהו השיא של חודש תשרי לעת עתה.

כמובן שמיד התארגנו רבים והשיגו כספים כדי לארגן בבית משיח התוועדות אל תוך הלילה.

בין ההתוועדויות הרבות תצויין במיוחד ההתוועדות שהתוועדו כמה שלוחים ובראשם הרב שמעון שי' לזרוב, ולצידו מספר אברכים ותמימים וכמה מחשובי אנ"ש, הרב בוימגרטאן, הרב שלום דובער שי' וולף, ועוד.

הרב יוסף שי' באגד ראש ישיבת נחלים וח"כ מטעם 'מולדת', שעשה את החג בד' אמותיו של נשיא דורנו, הגיע לאחר סיום הרמב"ם במיוחד ל-770 (בטרם צאתו חזרה לאה"ק) ולאחר שראה את הווידאו הפלאי, התבטא בהתרגשות רבה, "לא להאמין, לא להאמין...".

בקלטת הווידאו, יש לציין, כתוב את המסך את התאריך "יום א' כ"ח תשרי תהא שנת נפלאות גדולות", כשמתחת לזה באותיות קידוש לבנה יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.