כ"ט טבת תשמ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

סמוך להדלק"נ יצא הרבי לספרי', שהה שם כ-10 דקות חזר ונכנס לחדרו ומיד יצא שוב וחילק צדקה לילדים ונכנס לחדרו. לקראת שבת ירד הרבי כחצי שעה מוקדם מהרגיל: