כ"ט כסלו תשמ"ז

מתוך יומן 770
יומן 770

בשעה 2:25 נסע אד"ש לאוהל.

בשעה 7:10 חזר ולאחר כעשר דקות ירד לתפלות מנחה וערבית. לפני שהגיע למקומו חייך לרב ש. קונין מקליפורני' ונתן לו מטבע. במקומו של אד"ש עדיין נשארה הבימה מהכינוס של אתמול (הבימה נשארה עד לאחר תפילת ליל שבת) וגם לאחר שעלה עלי' אד"ש, עדיין המשיך לחלק מטבעות צדקה לילדים כשהוא עומד בקצה הבימה ומתכופף אל הילדים שעמדו למטה.

לאחר תפילת ערבית נשאר אד"ש במקומו והחל לומר שיחה שארכה כ-20 דקות. (כשראה שרוצים להביא אליו את הרמקול, סימן בידו בתנועת ביטול – שאין צורך בכך)

בדרך חזרה חדרו אמר מז"ט לאחד המחותנים בחתונה הנערכת היום. למעלה, בצאתו מהמעלית, המתין לו הרב יוסף גופין (שליח בהרטפורד) הנוסע לאה"ק ואד"ש אמר לו שידאג לפרסם שם את הדברים שנאמרו בשיחה, ושיהי' ודברים היוצאים מן הלב.

היום יצא קונטרס חנוכה ובו מאמר ד"ה "תנו רבנן מצוות חנוכה כו'" שנאמר במוצאי ש"פ מקץ שבת חנוכה תשל"ח, וכן (המשכו) המאמר ד"ה "מצוותה (של נ"ח), משתשקע החמה כו'" שנאמר בזאת חנוכה תשל"ח.