כ' שבט תשע"ו

מתוך יומן 770
יומן 770

תפילת שחרית: בשעה 9:55 החלה שירת "יחי אדוננו" במנגינת "חיילי אדוננו" תוך כדי עריכת ה"שביל" לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

בשעה 10:00 לערך ניגש החזן ל"הודו". ב"האדרת והאמונה" ניגנו את הניגון החסידי האיטי. ב"א-ל אדון" ניגנו "ניגון המיוחס לאלטער רבי" ב"ממקומך" ניגנו את "ניגון הפילפול" ב"שים שלום" ניגנו "על אחת כמה וכמה".

למפטיר הזמין הת' הגבאי את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לעלות לתורה.