ל' ניסן תשמ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ו' ל' ניסן - ר"ח אייר ה'תשמ"ב

יצא לקרה"ת 10:10 בתחילה עיין ברש"י פר' מצורע ואתמול עיין בפר' תזריע. ירד לקבלת שבת ב7:30 הלך לביתו 8:40.