ל' שבט תשס"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום רביעי, ל' שבט – ראש חודש

לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00 כרגיל.

ב"הלל" ניגנו ב"הללו את ה'" וב"א-לי אתה" כרגיל.

כרגיל בראש חודש, נערכה קריאת התורה על גבי הבימה הגדולה במרכז ביהכ"נ, וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עלה לרביעי.

אחרי הכנסת הספר לארון הקודש, עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחדרו הק' מלווה בשירת "יחי"; השעה היתה 10:55.

בשעה 11:10 פתחו בתפילת מוסף. שרו ב"שים שלום" ("וביום שמחתכם"). התפילה הסתיימה בשעה 11:28.

בתפילת מנחה עם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נכחה כיתת ילדים מת"ת "אהלי תורה" (כרגיל שם, שביומי דפגרא זוכה א' מהכיתות להשתתף בתפילה עם מלך המשיח). התפילה הסתיימה בשעה 3:30.

אחר הצהריים חולקו מסכתות הש"ס (משניות) ללימוד לע"נ אביו של יבדלח"ט הת' מרדכי שי' סיבאָני, שנלב"ע אמש.

מעריב הי' כרגיל והסתיים ב-6:57.

לאחר התפילה, נערך "אָפּשערעניש" לבנו של מקורב שהגיע בלוויית השליח ר' זלמן שי' ליבעראָוו משכונת פלאַטבוש.

[הערב נודע, כי בעקבות ההפרעות החוזרות ונשנות לתפילת מנחה וקריאת התורה בשבת קודש ע"י שירה וכו' בהתוועדויות החתנים, אשר מכאן ולהבא כל חתן יצטרך לשלם עירבון כספי שיוחזר לו במוצש"ק בתנאי שמשתתפי ההתוועדות שלו לא יפריעו למהלך התפילה במנין כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. האם זה יפעל את פעולתו? לא נותר אלא לחכות לשבת הקרובה ולראות...].

הריקודים של חודש אדר התקיימו בשעה 10:15, כשקהל רב נסחף למלא את הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להוסיף בשמחה באופן ד"שירה וזמרה" במשך ימי חודש(י) אדר. הערב, בהוספה על אתמול ("מרבין בשמחה") הצטרף לאורגניסט גם מערכת תופים מקצועית.

בסיום הריקודים (11:15 לערך) אמרו ילדי צבאות ה' את שנים עשר הפסוקים ואת הכרזת הקודש "יחי", ולאחר מכן דיבר יו"ר "מטה שירה וזמרה" הרב יקותיאל שי' ראַפּ על הוראת מלך המשיח שיש להוסיף בשמחה מיום ליום וכו'.

לאחרי הריקודים התקיימה בביהכ"נ "געצל'ס שול" התוועדות אחדות לתלמידי ה"קבוצה", כמידי יום רביעי.