חיפוש קבצים כפולים

מתוך יומן 770

חיפוש קבצים כפולים על בסיס ערכי הגיבוב שלהם.