שיחה:עמוד ראשי

מתוך יומן 770

אולי כדאי לציין איפוה שהוא את רשימת הימים שאין עליהם יומן, למען אשר מי שיש לו אותם שיואל לפרסמם.

20094 ימים חסרי יומן.