קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ב' טבת תשכ"ה


יום ב' ב' טבת: היום בא הרבי בבקר ל 770 בשעה 9:31, נכנס להתפלל בשעה 9:43. קבלתי העלי' לכהן. הרבי קיבל שלישי. התפלה נגמרה בשעה 10:25. ר' זלמן דוכמאן אמר הלל. למנחה נכנס בשעה 3:25, נגמר מנחה 3:35. הסתכל על הנרות בזמן שיצא מהזאל, עמד על יד הדלת של הזאל ואמר לחודוקוב שלא יכבו. והשומעים אומרים שהרבי התכוון שלא יכבו את הנרות של חנוכה. הרבי הלך לביתו בשעה 4 וחזר 5:10. למעריב יצא בשעה 6:48 ונגמר מעריב בשעה 6:59. בעושה שלום של שמונה עשרה אחרי קדיש, והקדיש של אחרי מנחה, הביט הרבי על נייר שהי' מתחת השולחן שעל יד הדלת. בשעה 12:15 יצא הרבי מחדרו והביט הבטה חזקה בזאל מפני ששמע ששרים, ואף אחר לא הי' מפני שהתוועדו בזאל בפנים.