קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ה' תשרי תשכ"ו


יום ו' ה' תשרי: הבקר בא 11:50, ונסע למקוה 12:05, חזר 12:45. התפלל, נסע לאוהל עם המעיל גם למקוה, בשעה 2:10 נסע עם חבילה קטנה לאוהל. בחנו אותי ועוד עשרה בחורים. הגאונים היו: משה אשכנזי, קפלן, שלום איידלמאן. הנבחנים היו: זאב כץ, זלמן מארוזוב, נתן וואלף, נחום פינסאן, ישראל שמוטקין, יעקב גאלדבערג, אני, דוד רימלער, הענדל, לויטאנסקי.

בשעה 5 - 6 התחילו כל הבחורים לתפוס מקומות למטה בבית הכנסת, מפני שכ"ק מתפלל לפני העמוד קבלת שבת ומעריב, והרבה כבר ישנו מאתמול לתפוס מקומותיהם. בשעה 6:22 הי' הדלקת נרות. בשעה 6:10 התחילו כבר לחכות על הרבי מפני שהי' צריך לבוא מהאוהל, אבל חכו לשווא. כך עבר 6:20, 6:25, ולא בא. כל הקהל הי' מתוח. בשעה 6:28 ראו שהקר נוסע מהר, קרינסקי מצפצף ונוסע, ולא מחכה לשום אורות, ונסע מאוד מהר, ואיך שהגיע ל 770 פתחתי את הדלת של הקאר ואמר לי א דאנק, והרבי הלך מהר ליטול ידים, והי' בלגן.

כעשר דקות אחר הדלקת נרות, בשעה 6:35, נכנס למנחה וחשבו שיכנס באותו הדלת שנכנס כל פעם, אבל חשבו אולי ילך מהדלת השני, אז חכו כמה בחורים על יד הסטענדער, ועם הרבי יכנס מהדלת השני אז יעברו את הסטענדער, אבל הרבי הלך מהדלת השני', ומיד כל הבחורים רצו עם הסטענדער למקום שעומד ביום ששי, והרבי רצה להיכנס, והצטרך לדחוף בין הקהל כדי להיכנס, והתפלל קצת מהר. לא הלך הביתה הערב.

בשעה 7:40 ירד לקבלת שבת עם הסידור והמשניות, התפלל עם ניגון אחר בימות החול. בזמן שפסע לשמו"ע, הביט מהצד על רש"ג אם דוחפים אותו. במזמור שיר ליום השבת, גמר את ה' מלך ולא "צורי ולא עולתה בו". נגמר מעריב 8:05, הלך הביתה בליל שבת 9:20.