קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ז' מרחשון תשס"ט


יום רביעי, ז' מרחשון

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00. לא אמרו תחנון. סיום התפילה 10:39.

למנחה נכנס בשעה 3:15; סיום התפילה 3:28.

למעריב נכנס בשעה 6:45; סיום התפילה 6:56.

בלילה התקיימה התוועדות "שיעור אחדות" לתלמידי הקבוצה בבית משפ' פיקרסקי.