קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ח"י תשרי תשס"ט


יום ועש"ק, ח"י תשרי – ב' דחול המועד סוכות

בשעה 7:10 לערך הוציא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את הלולב לשליח הרב שלמה זלמן לנדא שי'. הרב לנדא סיפר שזכה לראות בעיני בשר את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעת מעשה, שעמד ליד פתח ג"ע התחתון וסימן לו בידו שיקח את הלולב לסוכה. כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ליווהו עד לסוכתו ושוב סימן לו שיכול כבר לקחת את הלולב לקהל.

לשחרית נכנס בשעה 10:00. הניגונים כאתמול, מלבד ב"אודך" ששרו "ימין ה'", ולא שרו היום ב"אנא עבדא".

בקריאת התורה עלה רביעי.

התפילה הסתיימה בשעה 11:42.

למנחה נכנס בשעה 3:15; סיום התפילה 3:33.

ליל שבת קודש

לקבלת שבת נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 6:45 לערך (לקח מספר דקות עד שהתחילה התפילה, מחמת הדחיפות האיומות וכו' שהפריעו גם לש"ץ). לפני התיבה עבר ר' אפרים קעניג שי'.

ב"לכה דודי" פתח הקהל בניגון "והוא גואלנו" (כבשבתות האחרונות, וכבחודש תשרי בכלל מידי שנה...) וב"לא תבושי" החליפו כרגיל לניגון "יחי אדוננו".

בסיום התפילה (7:24) הכריז הגבאי ר' זלמן ליפּסקער שי' על ה"שלום-זכר'ס" וכו', ולאחר מכן שר הקהל "יחי אדוננו" בניגון "ושמחת" למשך איזה דקות וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א פתח בשיחת קודש, כשהקהל הגדול עומד למשך שעה ארוכה בתקוה לשמוע גם באזני בשר.

בלילה התקיימה התוועדות בסוכת 770 עם הרב חיים יוסף גינזבורג שי' – שליח וראש ישיבת תות"ל ברמת-אביב, וכן התקיימה התוועדות גדולה בסוכת בנין הפנימיה ד-1414 עם הרב עופר מיודובניק שי' – משפיע בישיבת חח"ל צפת.

למרות הקור העז, התקיימו ריקודי שמחת בית השואבה כרגיל, עד אור הבוקר.