קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ט' סיון תשכ"ה


יום ד' ט' סיון: אמר בתהלים שלי. הבקר בא בשעה 9:37 ועל יד חדרו דיבר איתו זעליגסון בענין שרש"ל לוויטין יש לו חום, והרבי אמר לו שתלך לפני התפילה לראות, והלך וחזר בזמן שיצא הרבי להתפלל, וידבר איתו כדקה. ונכנס להתפלל 9:51 ונגמר התפילה 10:36, במילים לך ה' הגדולה והגבורה סיפר באצבעות. היום אמר בתהלים שלי, מפני שאלו ששמו אתמול לא רצו לשים, כי פחדו שהרבי יביט עליהם, אבל הרבי לא הביט. בזמן שיצא למנחה נגש אל הרבי מאיר גופצין, החתן זה הי' צריך לעמוד לפני מנחה לקבל הסידור מהרבי, אבל הוא לא הי' ואולי זה דיבר מאיר אפצין עם הרבי. בשעה 3:16 נכנס הרבי למנחה ונגמר מנחה 3:28. ובזמן שיצא מהבי בא נח ועמד בזאל וחשב שהרבי יעבור ויתן לו את הסידור, ואח"כ עמד על יד חדרו של הרבי והרבי פתח את הדלת, ונתן לו ובירך אותו. נסע הביתה הערב עם הרבנית בשעה 5:50 וחזר 7:10. למעריב יצא בשעה 9:32 ונגמר 9:43.

ברשימה אחרת: יום ד' ט' סיון: אמר בתהלים שלי מפני שאלו שקיבלו אתמול אחרו קצת. הבקר בא הרבי בשעה 9:37 ר' שמואל לוויטין קיבל חום, ובזמן שהרבי בא סיפר ד"ר זעליגסון להרבי בענין רש"ל, והרבי אמר תלך לבקר אותו לפני התפילה, ואח"כ כשיצא הרבי להתפלל, דיבר עוה"פ זעליגזון עם הרבי. נכנס להתפלל בשעה 9:52 ונגמר התפילה 10:37. למנחה יצא 3:15 ובחוץ עמד ר' מאיר אפצין ודיבר איתו משהו, החתן נח ברונשטיין לא הי' לפני מנחה, ובשעה 3:30 נגמר מנחה ונח החתן עמד בזאל, וחשב שהרבי יתן לו הסידור שאחז, אבל הרבי הביט עליו והלך הלאה, נכנס לחדרו, הוציא את הסידור ונתן לו על יד הדלת שלו, ובירך לו ברכה. נסע בערב בשעה 5:50 עם הרבנית וחזר בשעה 7:10. בשעה 9:30 נכנס למעריב ונגמר 9:42, ובשעה 11:40 נכנס חדקוב להרבי והי' עד שעה 12:15, בשעה 12:20 נסע עם קרינסקי. בזמן שנכנס להקאר עמד שלום בער לוויטין, והרבי שאל אותו מה עם אביו? וענה שזה יותר טוב. ע"כ.