קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י"ז תשרי תשס"ט


יום חמישי, י"ז תשרי – א' דחול המועד סוכות

בשעה 7:12 הוציא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את הלולב לקהל.

לשחרית נכנס בשעה 10:00. שרו ב"שים שלום" (הן בשחרית והן במוסף), ובהלל שרו ב"הללו" (כרגיל), ב"אודך" (בניגון מאַרש ר"ח כסלו) וב"א-לי אתה" (כרגיל). כמו"כ שרו ב"אנא עבדא" (כאתמול).

בקריאת התורה עלה רביעי.

התפילה הסתיימה בשעה 11:45.

משך זמן אחרי התפילה, התקיימה מכירה נוספת של ד' מינים עבור מבצעים.

למנחה נכנס בשעה 3:15. שרו ב"שים שלום" ("מאַרש נפוליון"). סיום התפילה 3:32.

אחר הצהריים התקיים הכנס השנתי של צעירי אגודת חב"ד במערב 770.

למעריב נכנס בשעה 7:00. ב"וראו בניו גבורתו" החל הש"ץ לנגן את ניגון "יחי אדוננו".

התפילה הסתיימה בשעה 7:14, ולאחר שירת "יחי" (בניגון "ושמחת") למשך דקות אחדות נשא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שיחת קודש מעל גבי בימתו.

בשעה 8:15 התקיים השיעור העיוני השבועי בעניני גאולה ומשיח בענין "תורה חדשה מאתי תצא" שנמסר ע"י הרב אריה קדם שי' מלוד.