קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י"ח אייר תש"נ


יום ראשון, ח"י אייר – ל"ג בעומר

במשך כל הלילה ובשעות הבוקר המוקדמות עברו התמימים והצוות המארגן להכנות האחרונות לקראת ה"פּאַראַד" הגדול ללא לאות.

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לתפילת שחרית בשעה 9:35 (מוקדם מהרגיל – עקב ה"פּאראַד"), כשמעודד בחוזק בידו הק' את שירת הקהל "הנה מה טוב".

בסיום התפילה, בצאת כ"ק אדמו"ר שליט"א מביהכ"נ, עמד בדרך אדם וביקש ברכה, וכ"ק אדמו"ר שליט"א בירכו: "אמן, בשורות טובות".

לפני שהחל ה"פּאַראַד" החל לרדת גשם. המארגנים ביקשו מהמזכיר שיבקש ברכה מכ"ק אדמו"ר שליט"א, ואכן כעבור כמה דקות פסק הגשם עד לקראת סיום התהלוכה (כדלקמן).

החל מהשעה 10:00, הגיעו אלפי ילדים מכל אזורי העיר וכן בתי ספר שלמים, וישבו על כסאות שמוקמו על שדרת איסטערן פּאַרקוויי (משדרת קינגסטון אחרי הכניסה לרכבת עד אחרי בנין 749 לערך), שנסגרה ע"י המשטרה לכבוד ה"פּאַראַד". מסביב עמדו שאר האנשים, ועד ליציאת כ"ק אדמו"ר שליט"א ניגנה התזמורת.

קרוב לשעה 11:00 החל המנחה ר' יעקב יהודה שי' העכט בהנחיית הכינוס, וקרא לכולם לעמוד לכבוד כ"ק אדמו"ר שליט"א שייצא בעוד כמה רגעים (ובדבריו: "ישנו יהודי שמוכר והוכתר כמנהיג כל עם ישראל ודואג לכל יהודי, ובפרט לביטחון הארץ וכו' וכו', והוא כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאַוויטש, וכעת הוא יוצא לכבוד המעמד וכו'"). התזמורת בראשות ר' אלי שי' ליפּסקער ניגנה "אני מאמין" (ע"פ המסורת בזה מזה שנים), כשכל הקהל מצטרף ברתת.

כעבור כשתי דקות, בשעה 11:05, יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א מ-770, והלך הליכה ישרה וזקופה ע"ג שטיח אדום, נגש ישר לבימה ונעמד ליד הסטנדר (הקהל שהגיע מחא כפיים ספונטאני). כ"ק אדמו"ר שליט"א סקר את הקהל, והצדיע לעבר שוטר שעמד למטה והסתכל על כ"ק אדמו"ר שליט"א.

המנחה הזמין את נציגי הילדים לאמירת י"ב הפסוקים. בשעת אמירת הפסוקים הביט כ"ק אדמו"ר שליט"א על כל ילד שאמר את הפסוק. האחרון אמר "יחי אדוננו מורנו ורבינו", וכל הקהל הצטרף בקריאת "יחי", ואח"כ החל הילד בשירת "ווי וואָנט משיח נאַו" בליווי התזמורת. כ"ק אדמו"ר שליט"א עודד בידו השמאלית הק' כשמכה ע"ג הסטנדר, ואח"כ החל להניף את ידו הימנית הק' כמה פעמים בשמחה רבה לעבר הקהל, ואח"כ הסתובב לשמאל והניף בידו השמאלית כמה פעמים, ושוב בימין.

אח"כ, בשעה 11:17, פתח כ"ק אדמו"ר שליט"א באמירת השיחה, שנאמרה בטון מיוחד וארכה 35 דקות.

לאחרי השיחה תרגם המנחה לאנגלית, ובשעה זו הביט כ"ק אדמו"ר שליט"א על הקהל, ובאמצע אף עיין בחוברת "תמונות וסקירה ע"ד התהלוכות משנים עברו" שהיתה מונחת על הסטנדר.

כשסיים הנ"ל לתרגם, בשעה 12:00, פתח כ"ק אדמו"ר שליט"א בשיחה נוספת שארכה 10 דקות, ובסופה היה שוב תרגום.

אח"כ, בשעה 12:24, החלה התהלוכה לעבור. התזמורת פצחה בניגון (כפי שהזכיר כ"ק אדמו"ר שליט"א בשיחה), והצעדה החלה. הראשונים היו חמשה פרשים של המשטרה ע"ג סוסים; כ"ק אדמו"ר שליט"א מחא כפיים מעט לעברם, וכן עברו נציגי המשטרה.

אחוריהם צעדו קבוצת מתופפים מילדי "אהלי תורה", שאמרו "יחי" לכ"ק אדמו"ר שליט"א והצדיעו. כ"ק אדמו"ר שליט"א מחא כפיים בשעת מעשה לפי קצב התיפוף, ואח"כ השיב להם בחיוך ובהצדעה מיוחדת – תוך כדי שמרים את שתי ידיו הק' למעלה באופן מיוחד!

אח"כ החלה לעבור קבוצת ילדים נוספת, וכ"ק אדמו"ר שליט"א הביט על כ"א מהם ונפנף להם בידו הק' לשלום.

לאחר מכן עבר טנק המצוות של צא"ח (שהוקדש לזכרה של הרבנית הצדקנית ע"ה), ואחריו עברה קבוצת ילדים נוספת. אח"כ עברו מוצגים ע"ג משאיות ענק: א' מהם (של תלמידי ה"קבוצה" ותלמידי 770) המחיש את ששת ימי המעשה ואת יום השבת, באחר ישב ילד וכתב תפילין, בא' קבע ילד מזוזה גדולה על פתח חדר "צבאות ה'" שלו – וכ"ק אדמו"ר שליט"א חייך עליו ואל הילדה שעמדה ליד שולחן שבת והדליקה נש"ק. אח"כ היה מוצג של "שנת ניסים", שהמחיש את מה שקרה בכל חודש בשנה זו: הראו את חומת ברלין שנפלה והמהפך ברוסיא וברומניא ועוד... כמו"כ היה מוצג של ברכות מיוחדות (שנבנה ע"י תלמידי ישיבת מוריסטאַון), ומבצעי כ"ק אדמו"ר שליט"א במשך 40 שנה לעומת 40 שנה במדבר, וג' המצוות חנ"ה.

בין מוצג למוצג עברו כיתות של מאות ילדים כשכ"ק אדמו"ר שליט"א מנפנף בידו הק' לשלום לכ"א, ולא' הקבוצות אף הניף בידו הק'. הגיעו קבוצות גדולות, גם ממדינות שמחוץ לניו יורק כגון קליפורניא ופלורידה, ועוד ממקומות קרובים יותר, והמנחה הכריז על כל קבוצה שעברה מה היא, ומהיכן.

כשעברה קבוצת "חיה מושקא" – כמאתיים ילדות קטנות בידי אמהותיהן ששמן על שם הרבנית הצדקנית ע"ה – היתה ניכרת קורת רוח מיוחדת על פני כ"ק אדמו"ר שליט"א, שהביט על כל אחת מהן במבט מיוחד ותוך רצינות מסוימת. אח"כ עברה משאית ענק ועליה עשרות ילדים בני גיל שלוש שהיום עושים להם "אָפּשערעניש" בליווי אבותיהם שהחזיקו בידם מספריים, וכשעברו – עשה כ"ק אדמו"ר שליט"א תנועות גזיזה בידיו הק' בחיוך, וההורים החלו בתספורת.

באמצע עבר א' שהתחפש לענק ההולך על מקלות ובידו קופת צדקה ענקית, וכ"ק אדמו"ר שליט"א חייך ואף הניף בידו הק' לעברו.

עבר מוצג בקשר לארבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א שהדגים "לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע" (שנבנה ע"י "מכון חנה"). אח"כ עבר טנק ה"מבצעים" החדש המצטרף לניידות חב"ד באה"ק, וכ"ק אדמו"ר שליט"א בחן בעיניו הק' את הטנק והכתוב עליו.

בין מוצג למוצג צעדו מאות ילדים יחד עם מוריהם בשמחה רבה לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א.

אח"כ עברה קבוצת האורחים מצפת עיה"ק, וברגעים אלה, אחרי שהמנחה הכריז שהקהל ימחא כפיים, החל כ"ק אדמו"ר שליט"א במחיאת כפיים סוערות ומהירות ובמשך זמן רב לעבר הקבוצה הנ"ל (הם היו היחידים שזכו למחיאות כפיים מכ"ק אדמו"ר שליט"א), ואח"כ עבר למחיאת כפיים קצובות.

לאחר מכן עבר מוצג של גלגל השנה עם כל המועדים, ואחריו שלושה מוצגי ענק של חומש, סידור תהלת ה' וקופת צדקה ענקית (כל אלו נבנו ע"י תלמידי ה"קבוצה"), ועמדו מול כ"ק אדמו"ר שליט"א. א' מילדי שאַרף שיחיו טיפס על סולם מיוחד שהונח ע"ג הקופה, ושלשל מטבע ענקי לתוך הקופה.

כל הצועדים המשיכו ל"לונה פארק" שברחוב עמפּייר דרך שדרת קינגסטון.

במשך כל התהלוכה היו השמים מכוסים בעבים, ועל אף שבכלי התקשורת הודיעו שצפוי גשם כבד – השמים כמו נעצרו עד קרוב לסיום התהלוכה. בשעה 2:00 לערך החל לטפטף גשם קל, ואח"כ התגבר יותר. כל המוצגים הנותרים עברו במהירות, אולם על פני כ"ק אדמו"ר שליט"א לא ראו שום שינוי כלל, והמשיך כרגיל לנפנף בידו הק' לשלום ולהצדיע לילדים שעברו. התזמורת הפסיקה לנגן, והתמימים החלו לשיר בקול "ופרצת".

בסיום הזמין המנחה את המדריכים והמדריכות לקבל את המטבעות המיוחדות עבור החלוקה. המטבעות עשויות מכסף, ועליהם מצויר מצד אחד דמות בנין 770 וכתוב "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד", "שנת ניסים" ו"שנת הארבעים", ומצדו השני כתוב "ל"ג בעומר, יום הילולא דרשב"י" וציור של מדורת ל"ג בעומר. כ"ק אדמו"ר שליט"א פנה לכיוון שולחן החלוקה (שהובא אל הבימה – ליד הסטנדר), ונתן למדריכים ולמדריכות ולטנקיסטים חבילות של מטבעות ע"מ לחלק לקהל, ואח"כ הורה לקרוא למפקד המשטרה (כנראה לתת לו מטבע). אומרים שבכל חבילה היו פ"ט מטבעות (כנגד שנת הפ"ט), וכ"ק אדמו"ר שליט"א חילק כ-30 חבילות.

לבסוף פנה כ"ק אדמו"ר שליט"א לקהל והחל לנגן בקול רם, בעוז ובשמחה – תוך כדי שמניף את ידו הק': "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד", והקהל הצטרף בשמחה רבה. הגשם המשיך לרדת בחוזק, וכ"ק אדמו"ר שליט"א לקח את החוברת שהיתה על הסטנדר, ונכנס ל-770 בשעה 2:07. אחרי שנכנס – התחיל לרדת גשם שוטף!

ר' יעקב יהודה העכט שאל את כ"ק אדמו"ר שליט"א האם הוא מרוצה מה"פּאַראַד", ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: "זייער!" [= "מאוד!"].

ר' ש.ב. שי' בוימגאַרטן ביקש ברכה שהגשם ייפסק (כדי שהילדים יוכלו לשחק ב"לונה פארק"), וכ"ק אדמו"ר שליט"א בירכו: "בשורות טובות" ונכנס לחדרו הק'.

בג"ע התחתון עמד הרב שלום משאש שליט"א – הרב הראשי הספרדי של ירושלים עיה"ק (עם שני עוזריו) שהשתתף בתהלוכה, וכ"ק אדמו"ר שליט"א בירכו: "שנזכה להיפגש יחד בעיר הקודש, יאריך ימים על ממלכתו, בשורות טובות והצלחה רבה". הנ"ל יצא מהדלת הצדדית שפונה לשדרה, וכ"ק אדמו"ר שליט"א יצא ללוותו (!) ועמד בפתח הדלת הצדדית והביט אחריו. הקהל החל לנגן "פרזות תשב ירושלים", אבל מיד לאחר מכן החל כ"ק אדמו"ר שליט"א לנגן "כי בשמחה תצאו" תוך כדי שמניף את ידו הק' כמה פעמים, וליוה במבטו את הרב משאש שהלך – ופניו לכיוון כ"ק אדמו"ר שליט"א – עד שנבלע בין הקהל הגדול. כ"ק אדמו"ר שליט"א הסתובב, נגע במזוזה, הסתובב שוב לקהל והניף את ידו הק' כמה פעמים, ונכנס לחדרו.

כעבור כרבע שעה, בשעה 2:27, נסע כ"ק אדמו"ר שליט"א למקוה, ולפני שנכנס למכונית בירך אשה שעמשה שם, וחילק לה ולשאר העומדים שם מטבעות לצדקה. הכובע של כ"ק אדמו"ר שליט"א היה מעוך קצת מאחורה (כעין "עין שלישית"), ונשאר כך גם אח"כ.

בהגיעו למקוה, המתינו שם הרבה נשים שבאו לבקש מכ"ק אדמו"ר שליט"א ברכה לזרעא חייא וקיימא. כ"ק אדמו"ר שליט"א בירכן וחילק להן מטבעות לצדקה.

לאוהל נסע בשעה 3:40, כאשר הפעם נסע באיטיות דרך רחוב קינגסטון - שם הביט על התצוגות שהיו ברחוב, ואח"כ המשיכה המכונית לרח' עמפּייר, המשיכה לרח' לפרטס, פנתה ימינה עד לרח' ניו יורק, ובשעה 3:45 עלתה שוב לרח' עמפּייר ונסעה לכל אורך הכביש דרך שד' ברוקלין עד לשד' אָלבעני. כ"ק אדמו"ר שליט"א הסתכל על הילדים ששיחקו ב"לונה פארק", ונפנף בשתי ידיו הק' לשלום. בשד' אָלבעני ירדה המכונית לרח' לפרטס, ומשם נסעה לאוהל.

יצוין שמיד אחרי שעבר כ"ק אדמו"ר שליט"א – פסק הגשם, ומאז (מלבד טפטוף קל) לא ירד גשם, כך שהילדים יכלו לשחק באין מפריע.

מהאוהל חזר כ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה 10:10, וכשיצא מהמכונית – נפנף בידו הק' לשלום לילד שעמד בקרבת מקום.

כעבור כמה דקות נכנס לתפילות מנחה ומעריב (הכובע עדיין היה מעוך מאחורה), כשכל הקהל (ובפרט הקבוצה מצפת עיה"ק) מנגנים "בר יוחאי" בשמחה רבה ובריקודים, וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד בידו הק' בחוזק.

בסיום התפילה החל הקהל לנגן "אל תירא", וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד בידו הק'. אח"כ המשיכו ב"אך צדיקים", ואז עודד כ"ק אדמו"ר שליט"א משך זמן במהירות עצומה! אחרי התפילה ירד כ"ק אדמו"ר שליט"א מהבימה והחל בחלוקת דולרים לצדקה, שטר א' לכ"א – אנשים, נשים וטף (שעברו במהירות).

כשעבר ר' אהרן אליעזר שי' צייטלין ביחד עם בתו הקטנה, הניף כ"ק אדמו"ר שליט"א את ידו הק' לעברה. כשעבר ר' חס"ד שי' הלברשטאַם עם בנו באומרו שהוא נעשה בר מצוה, שאל כ"ק אדמו"ר שליט"א: "היינט? ס'איז שוין געווען?" [= "היום? זה כבר היה?"], והנ"ל השיב שזה היום, וכ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לו ולבנו דולר נוסף ובירכם, ושאלו: "דיין פרוי איז דאָ?" [= "אשתך כאן?"], וכשהשיב בשלילה – נתן לו דולר נוסף עבורה. לר' יעקב יהודה שי' העכט חייך כ"ק אדמו"ר שליט"א חיוך רחב מאוד. לכמה שאמרו שיש להם יום הולדת, השיב כ"ק אדמו"ר שליט"א: "שנת הצלחה".

החלוקה ארכה כ-35 דקות, מהשעה 10:40 עד השעה 11:15 ובסיומה יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א מביהכ"נ כשמעודד את השירה בחוזק. בדרכו עמד הצלם ר' לוי יצחק שי' פריידין וצילם ריבוי תמונות ברציפות (כשלוחץ א' אחרי השני), וכ"ק אדמו"ר שליט"א הניף בידו הק' לעברו והתקרב אליו במהירות והניף שוב לעברו – סמוך למצלמה ממש! בחיוך רחב, והמשיך ללכת במהירות תוך כדי שמעודד לכל הכיוונים.

במשך הלילה חנכו את הטנק החדש המצטרף לניידות חב"ד באה"ק ע"י התוועדות חסידית בהשתתפות רבים מהתמימים, ובראשות ר' דוד שי' נחשון ור' יצחק שי' שפּרינגער. ההתוועדות נמשכה עד אור הבוקר.