קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י"ט טבת תשכ"ה


יום ה' י"ט טבת: הבקר בא הרבי ל 770 בשעה 9:33 נכנס להתפלל בשעה 9:41, הרבי קיבל עלי' שלישי. א' נולד לו בת ונתן לה השם חנה (ע"ש אם כ"ק אד"ש). לא הייתי במנחה, אחרי מנחה ניגש זבדי להרבי והרבי דיבר איתו על יד הדלת של הרבי ודיבר כעשרה דקות. בשעה 4 הלך הרבי הביתה וחזר בשעה 5. בשעה 5:15 נכנס אד"ש למעריב. הלילה לא למדו כי זה הי' ניטל והרבה שיחקו ב"שח". חדוקוב נכנס לרבי, ומשעה 11 כמה פעמים. כל הבחורים רצו לשמוע מה שהרבי עושה הלילה אבל לא יכלו לשמוע. בשעה 11:30 נסע קרינסקי לדואר ולא חזר והרבי כבר הי' צריך לנסוע, וחדקוב יצא לחוץ וצעק בקול רם לקרינסקי שיחזור, אבל קרינסקי לא שמע, וגם קעלער רץ אחרי הכבש לעצור אותו ולא יכול ואח"כ נכנס חדקוב לזאל ואמר לבחורים שילכו עם הרבי ללוות אותו, ובדיוק שהגיע קרינסקי יצא הרבי ונכנס למרכז ומסר מכתב ואמר משהו ליודל ונסע קרינסקי עם הרבי וחדקוב, בשעה 11:40. הלילה הי' שקט ב770.