קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י' מנחם-אב תשכ"ו


יום ד' י' מנ"א: הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 11:30, הביט בזאל, בזמן שנכנס לדלת שאל יד חדרו הסתובב והביט. נכנס למנחה 3:20, אחרי מנחה נכנס ר' שמואל לוויטין, אומרים שהרבי הזמין אותו אצלו, והי' כחצי שעה. בשעה 6:20 נסע הביתה, חזר 7:15, למעריב נכנס 9:33, מיד אחרי מעריב קרא אד"ש לחדקוב שיכנס אליו, והי' כחצי שעה ואח"כ יצא. בשעה 11:30 עוה"פ נכנס חדקוב, וגם ליב גרונר הי' מקודם, ואח"כ נכנסה הרבנית והיתה שם כחצי שעה. ובשעה 12:05 נסע הביתה עם הרבנית, ובזמן שיצא מ 770 הלך אחרי במדריגות, והסתובב והביט במי שאחריו. לשבת צריך לצאת מאמר חדש.