קפיצה אל: ניווט, חיפוש

י' סיון תשכ"ה


יום ה' י' סיון: אמר בתהילים שלי. בא הבקר 9:32 ונכנס להתפלל 9:53, כשיצא להתפילה דיבר זעליגסון עם הרבי. נגמר התפילה 10:42. למנחה נכנס 3:15, נגמר 3:28. הלך הביתה ברגל בשעה 5:05, וחזר 6:25. בשעה 8 הי' חזרה. לפני מעריב הרבי הסתפר, ובשעה 9:32 נכנס להתפלל, נגמר מעריב 9:44. בשעה 10 התחיל הקבלת פנים לאלו שבאו מא"י ואנגלי' איטלי', ועוד.