קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"ב טבת תשכ"ה


יום א' כ"ב טבת: הרבי נסע הביתה הלילה בשעה 1:50. יצא מחדרו והביט בזאל ואח"כ עשה עם היד, ואח"כ חזר לחדרו לדקה ויצא.

-

יחידויות כמה מאנ"ש והת' יום א' כ"ב טבת ה'תשכ"ה.

  • לא' שנכנס אמר כ"ק אד"ש: ללמוד בשו"ע הלכות הצריכות כמו הל' שבת וברכת הנהנין, וכן אמר לו יישר כח עבור המס' שקיבל ע"ע ללמוד לע"נ הרבנית הצדקנית מרת חנה נ"ע אם כ"ק אדמו"ר.
  • לא' שנכנס אמר: בנוגע כח הראיה – זאלסטו פרעגן א ד"ר וויל יעדער זאך דארף זיין ע"פ טבע. [= תשאל את הד"ר, כי כל דבר צ"ל ע"פ טבע].

אודות שו"ע - איזה חלק בשו"ע אתה לומד? אינני יודע, רק אם חלק א' מה טוב, ואם חלק אחר – שתוסיף בשיעורים.

בנוגע הזכרון - שתחזור משניות בע"פ – שיהיה חקוק במוח, וכן מאמרים – קטנים או גדולים, שיהיו בראש. הצלחה בלימוד הנגלה ודא"ח, ובקיום במצוות בהידור, שלאבא ואמא שלך יהיה נחת חסידי ממך.

  • לא' ששאל סדר בעבודת התפילה: אמר הרבי שיתפלל מתוך הסידור.
  • לא' אמר: שטוב יותר ללמוד עם חבר א' נגלה כל היום, מאשר להחליף - בבוקר אחד ובצהרים שני.