קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"ג שבט תשכ"ה


יום ג' כ"ג שבט: הרבי בא הבקר ל 770 בשעה 9:32 ונכנס להתפלה 9:42, ונגמר התפלה 10:25. בשעה 3:16 נכנס הרבי למנחה ונגמר מנחה 3:30. למטה בבית המדרש כבר תיקנו את החימום שהי' שבור למעלה משבוע. אחרי מנחה ניגשו צבי וואלף ומנחם וואלף להרב חודוקב ומסר להם התשובה מהרבי. התשובה היא כך: "באם הנהלת הישיבה דכאן ומשם דבאן? מסכימים" והרבי עשה חץ על המילה לנסות ולבקש הארכה שהי' כחלק בשאלה וגם הי' כתוב אזכיר עה"צ. הלך הביתה הערב בשעה 5 וחזר 5:50. היום ניסן מינדל נכנס בשעה 9 לחדר כ"ק אד"ש. למעריב נכנס בשעה 6:40 ונגמר בשעה 6:58. הרבי נסע עם הרבנית בשעה 11:42. לפני זה היתה הרבנית אצל הרבי בחדרו. בבקר אמר גוט מארגן לרש"ג, בזמן שרש"ג יצא מ 770 והרבי אז בא לפניו.