קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"ד מרחשון תשס"ט


יום שבת קודש פרשת חיי שרה, כ"ד מרחשון

לאמירת תהילים נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 8:30. סיום אמירת התהילים ב-10:05.

תפילת שחרית החלה בשעה 10:31. לפני התיבה עבר ר' מנחם מענדל רייצעס שי'.

"האדרת והאמונה" הי' בניגון המארש הצרפתי. "א-ל אדון" שרו בניגון "מי ארמיא אדמורא". ב"ממקומך" שרו א' מניגוני שויו"ט וב"שים שלום" שרו מאַרש נפוליון. בקריאת התורה עלו חתנים בכל העליות, מלבד מפטיר בו עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א כמידי שבת.

אחרי קריה"ת וברכת החודש, חזר הרב לוי גאַרעליק שי' על קטעי שיחות של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א (כשמוסיף אליהן כהנה וכהנה).

במוסף עבר לפני התיבה ר' שמעון הערץ שי'. התפילה הסתיימה בשעה 1:10.

ב-1:30 – התוועדות. התוועדות זו מהווה התחלה ה"רשמית" של כינוס השלוחים העולמי, ובכן 770 היה מלא ברבים משלוחי המלך שקידמו את פני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשירת "יחי אדוננו".

בהמשך ההתוועדות שרו, מלבד הניגונים הרגילים ("יחי אדוננו" ו"הודו לה'") את המארש של ר"ח כסלו ו"דידן נצח".

היה קנקן אחד של משקה, אותו קיבל הת' אליהו יונה בנימיסאָהן שי' עבור סיום הרמב"ם של התמימים, ואח"כ שרו את ניגון ההקפות לרלוי"צ.

למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 3:50. בקריה"ת עלו שני חתנים (ראשון ושני) וא' התמימים בעל יום-הולדת (שלישי). בהכרזת "יחי" כובד השליח הרב בצלאל קופּצ'יק שי' (שבנו החתן שי' עלה לתורה שני) ולפני ההכרזה הקדים את פסק דינו של הרב לוי ביסטריצקי ע"ה שצריך להכריז בקריה"ת במנחה דשבת בין "שני" ל"שלישי": יחי אדוננו...

התפילה הסתיימה בשעה 4:17.

אחרי התפילה התקיים כינוס "הקהל" במערב 770, יחד עם סדר ניגונים וחזרת דא"ח.

מוצאי שבת קודש

למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 5:17. סיום התפילה (והבדלה) 5:36.

מיד אחרי התפילה החלו התמימים לסדר את 770 לקראת ה"באַנקעט" החגיגי של כינוס השלוחים העולמי. כל הספסלים והשולחנות הוצאו החוצה, ואת מקומם תפסו שולחנות עגולים חגיגיים. 770 קושט בבדים נאים ועל קצה בימת ההתוועדויות התקינו משטח נוסף עבור דוכן הנואמים.

לקראת השעה 9:30 כבר החל 770 להתמלאות בשלוחים, ועל השולחנות הוכנה סעודת "מלוה מלכה" חגיגית. בכניסה הוקמו דוכנים למכירת ספרי ומוצרי גאולה ומשיח, וכאו"א מהנכנסים חתם את שמו ומקומו, ע"מ להצטרף להגרלה המיוחדת של מלגות כספיות לסיוע בשליחות (ראה לקמן).

את המעמד פתח המנחה הרב יהושע העכט שי', שליח בנורפולק-קונטיקט, שהזמין את החזן הרב משה טעלישעווסקי שי' לקריאת פרקו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. הרב טעלישעווסקי, כדרכו, הנעים את המזמור בניגונים שלימד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, וסיים בהכרזת הקודש "יחי אדוננו" ג"פ.

לאחר מכן הוקרנו מראות קודש מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, בענין כינוס השלוחים ושנת הקהל, ובהמשך – עידודי ה"יחי" בצאתו לבאַנקעט בשנת תשנ"ג.

אח"כ היו פרקי שירה ע"י החזן מאיר שטרית שי'.

כעת הוזמן המרא-דאתרא וחבר הבד"ץ הרב אהרן יעקב שוויי שי' שנשא דברי ברכה, וסיים אף הוא בהכרזת הקודש.

הנואם הבא היה יו"ר ה"מרכז לעניני חינוך" וחבר מזכירות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הרב שלום מענדל סימפּסאָהן שי'. כהרגלו מידי שנה, הביא בדבריו את מעשה אליעזר עבד אברהם, השליח הראשון, והמשיך בדברי התעוררות על קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש.

אחריו הוזמן השליח וחבר אגו"ח במוסקבה-רוסיה הרב יצחק קאָגען שי', שדיבר אודות ההכרח לפרסם את זהותו של הגואל – כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, וסיים ב"ברכת כהנים".

כעת הודיע המנחה על הצטרפותו של שליח חדש לצבא השלוחים – הלא הוא הרב יוסף יצחק לוי שי' היוצא בימים אלו לכיבוש פינה נוספת בעולם – איי הפיליפינים שמזרח.

אח"כ הוזמנו צעירי הצאן, ילדי השלוחים, שעלו לבימה והנעימו במספר ניגונים. אח"כ נטל א' הילדים את רשות הדיבור, וסיפר אודות שליחותו בקרב ילדי מקומו, אותם מלמד לקבל את מלכות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בהכרזת "יחי".

לאחר מכן פתחה התזמורת בניגון "הנני מביא אותם" שהוחלפה בהמשך ל"יחי אדוננו", ובאופן ספונטאני נוצרו מעגלי ריקודים סוערים לשעה ארוכה.

בתום הריקודים, הוזמן הרב יוסף צבי קאַרליבאַך שי', שליח בניו-בראָנזוויק ניו-דז'ערזי שהסביר אודות ההגרלה שתתקיים בהמשך הערב בה יזכו 105 שלוחים במענקים – 80 שלוחים במענק של 500$ ו-25 שלוחים במענק של 1000$. כהמשך לכך, הזמין את השליח הרב נפתלי עסטולין שי' מלאָס-אַנדז'לעס קליפורניה, שבדבריו עורר אודות עובדת היות השנה שנת השמונים לנישואי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, והזמין את הנגיד החסידי ר' שלום בער דרייזין שי', שמימן את המלגות עבור ההגרלה הנ"ל, לשאת דברים. בדבריו, בירך ר' שלום בער את השלוחים בהצלחה רבה בשליחותם, ושיתף את הקהל בסיפורים מאביו ר' אברהם מאַיאָר ע"ה.

הנואם הבא היה אורח מיוחד שהגיע לכבוד כינוס השלוחים, ה"ה ד"ר יצחק קראוס שי', שלאחרונה הו"ל ספר המסקר את תנועת חב"ד וה'קאָך' שלה בעניני משיח. ד"ר קראוס סיפר כיצד הגיע לכתיבת הספר, והגיש את תוצאות מחקרו באמצעות שקופיות בה הוצגו קטעי שיחות מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אודות עבודת דורנו – הבאת הגאולה בפועל ממש.

אחריו נשא דברים רב קהילת חב"ד, ראש ישיבת תות"ל והשליח לפאולו-ברזיל הרב שמאי ענדע שי', שדיבר בענין הקשר שיש בין כל שליח למשלח – כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

הנואם הבא, הרב דוד כ"ץ שי' מלונדון-אנגליה, נשא דברים בשפת האנגלית, בהם הדגיש את הצורך לצאת בהסברה אודות ענין קבלת פני משיח בהיצמדות לשיחות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

המנחה ניגש שוב לדוכן הנואמים, ובשם כל הנוכחים הביע מחאה על הרשלנות בג' הקוין דשלימות התורה, שלימות העם ושלימות הארץ.

כעת עלה הרב קאַרליבאַך, וערך את חלקו הראשון של ההגרלה, כאשר החייל בצ"ה לוי יצחק קאַרליבאַך שי' מוציא ארבעים ושנים פתקים עם שמות של השלוחים שזכו במענקים של 500$.

ואלה שמותם: הרב בנימין קרביצי שי' ממכון "אסנט" צפת; הרב שמשון גאָלדשטיין שי' מפושקר, הודו; הרב שמאי ענדע שי' מפאולו, ברזיל; הרב משה ריבקין שי' מבית שמש, אה"ק; הרב עמור יוסף שי' מדימונה, אה"ק; הרב אליעזר וויינער שי' מבית שמש, אה"ק; הרב מנחם הלוי סג"ל שי' מאופקים, אה"ק; הרב אריה גרינבערג שי' ממזכרת בתיה, אה"ק; הרב מרדכי ענתי שי' מפ.לודרדייל, פלורידה; הרב שרגא קראָמבי שי' מאוניברסיטת רוטגרס, ניו-דז'ערזי; הרב מנחם מענדל קראָמבי שי' מסרי-לנקה; הרב יוסף חיים ראָזענבלאַט שי' מגליל התחתון, אה"ק; הרב אברהם ראָזענבלאַט שי' מחיפה, אה"ק; הרב יגאל כספי שי' ממעלות, אה"ק; הרב שמעון ירדני שי'; הרב זאב קפלן שי' מאור-חיה, ירושלים, אה"ק; הרב שלמה סג"ל שי' מקטמון-ירושלים, אה"ק; הרב דוד אלשקי שי' מרמת-אביב, אה"ק; הרב שמעון מיכאלשווילי שי' מלוד, אה"ק; הרב יוסי לודמאַן שי' מארגנטינה; הרב יחיאל חנזין שי' מאוקראינה; הרב דוד לעסעלבוים שי' מכפר חב"ד, אה"ק; הרב שמואל עומר שי' מעמנואל, אה"ק; הרב דוד קאַטלער שי' מגוש-עציון, אה"ק; הרב דוד ראָזענפעלד שי' מכרמי צור, אה"ק; הרב יוסף ליפּש שי' מחיפה, אה"ק; הרב יוסף יצחק ווילשאַנסקי שי' מצפת, אה"ק; הרב אברהם ליווי שי' מבואנוס-איירס, ארגנטינה; הרב משה זאב פיזם שי' משדרות, אה"ק; הרב יואל ימיני שי' מכפר סבא, אה"ק; הרב דניאל גרין שי' ממיאמי, פלורידה; הרב צבי לידר שי' מלוד, אה"ק; הרב דוד סבאי שי', הרב עמוס ציון שי' מצפת, אה"ק; הרב חיים ששון שי' מביתר, אה"ק; הרב שלמה טורנהיים שי' מקזחסטאן; הרב מנחם מענדל קלמנסאָהן שי' מסינסנטי, אוהיו; הרב אליהו אסולין מחדרה, אה"ק; הרב ניצן שמחון שי' מגילה-ירושלים, אה"ק; הרב יהושע העכט שי' מנורוולק, קונטיקט; הרב דוד קטורזה שי' מנהלל, אה"ק; הרב חנניה קורקוס שי' מבני-ברק, אה"ק.

כהקדמה לנאום המרכזי של הערב, הוקרנה וידיאו מרתק על פעילות שלוחי המלך במזרח הרחוק, כשלאחר מכן הוזמן לשאת דברים הרב שמשון גאָלדשטיין שי', שליח בפושקר, הודו. הרב גאָלדשטיין פתח את דבריו באמרו שכנראה נפלה איזושהי טעות, כי הנואם המרכזי הוא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, והנאום המרכזי הוא שיחתו הקדושה בהתוועדות. ובכן, השיחה האחרונה שזכינו לשמוע בקשר לכינוס השלוחים היה בשנת תשנ"ב, ובשנה שלאחריה זכינו לעידודי ה"יחי", ועם זה חיים השלוחים עד ההתגלות המלאה והמושלמת.

הנואם הבא והאחרון, היה הרב דוד זאַווי שי' מנאַוויסאָרסיין-צרפת (שא' ממקורביו הוא, כידוע, נשיא מדינת צרפת) שדיבר בשפה הצרפתית, וסיפר אודות השתתפותו, יחד עם שאר השלוחים מצרפת, בהתוועדות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשבת זו, ורגשותיו. בהמשך דבריו הדגיש את הצורך לפרסם לכל העולם את בשורת הגאולה, מתוך אהבת ישראל.

כעת התקיים המשך ההגרלה, בה זכו שלושים ושמונה שלוחים נוספים במלגות של 500$, ועשרים וחמשה שלוחים במלגות של 1000$.

ואלה שמותם: הרב גיא אפרים שי' מגואה, הודו; הרב משה אסמן שי' מקייב, אוקראינה; הרב שלמה בערקאָוויטש שי' מראש פינה, אה"ק; הרב אברהם ראָזענבלאַט שי' מחיפה, אה"ק; הרב דוד כ"ץ שי' מלונדון, אנגליה; הרב בנימין ביטון שי' מנחמיה, אה"ק; הרב מנחם שטיינבערגער שי' מחולון, אה"ק; הרב נחום סוריטשיב שי' מרידז'פאָרט, ניו יורק; הרב שרון אוחיון שי' מאשקלון, אה"ק; הת' אריה לוזון שי' מהודו; הרב ישעיה כהן שי' מקזחסטאן; הרב שמואל קעסעלמאַן שי'; הרב דוד אַרפּי שי' מפאריז, צרפת; הרב רפאל אַלימי שי' מפאריז, צרפת; הרב יעקב בן-ארי שי' מהקיבוצים, אה"ק; הרב מענדל מאַרמעלשטיין שי' מטורונטו, קנדה; הרב אלעזר גבירץ שי' מכפר גדעון, אה"ק; הרב יצחק דוד סמיט שי' מניו-דז'ערזי; הרב יהודה שפּריצער שי' ממונרו-טאונשיפּ, ניו דז'ערזי; הרב יוסף יצחק זילבערמאַן שי' מאלעד, אה"ק; הרב יוסף יצחק תעיזי שי' ממושב עזריאל, אה"ק; הרב שמעון שאער שי' מרחובות, אה"ק; הרב אבינועם תעיזי שי' מנחלת הר חב"ד, אה"ק; הרב שלום אלמלח שי' ממילאנו, איטליה; הרב יוסף יצחק לוין שי' מצרפת; הרב שלמה חיים ניאזוב שי'; הרב שלמה זלמן לנדא שי' מבני ברק, אה"ק; הרב דוד חנניה ועקנין שי' מנחמיה, אה"ק; הרב שמואל רייך שי' מקלירוואָטער, פלורידה; הת' זלמן בערענשטיין שי' מדרמסאלה, הודו; הרב נחשון רובין שי' מז'יטאָמיר, אוקראיינה; הרב שד"ב פריימאַן שי' מכפר תבור, אה"ק; הרב שלמה אבוטבול שי' מקרית גת, אה"ק; הרב אריאל קרוזאָן שי' מאוקראיינה; הרב שניאור קאַרליבאַך שי' מקנדה; הרב צמח נבוני שי' מצרפת; הרב יוסף ארבוב שי'; הרב נתן סטולמן שי' מפאולו, ברזיל.

הזוכים ב-1000$: הרב גד פדלון שי' מהדר יוסף, אה"ק; הרב יוסף צבי קאַרליבאַך שי' מניו-בראָנזוויק, ניו-דז'ערזי; הרב יצחק גרוזמאַן שי' מראשון לציון; הרב חיים טעלישעווסקי שי' ממונטאַנאַ, קליפורניה; הרב יוסף גאָטליב שי' מאמהרסט, מסצ'וסטס; הרב אמציה הרמתי שי' מחיפה, אה"ק; הרב נחמיה שמערלינג שי' מפלורידה; הרב דוד נחשון שי' מנצרת עילית, אה"ק; הרב דוד אַזולאַי שי' מברזיל; הרב אברהם קאַלי שי' מכפר חב"ד, אה"ק; הרב יצחק גערשאָוויטס שי' מניו-דז'ערזי; הרב זאב בוגמילסקי שי' מנורט-רוקלנד, ניו-יורק; הרב מתתיהו ווינער שי' מביזה-אורטיזה, ארגנטיה; הרב מיכאל גרין שי' מפלורידה; הרב אברהם ליפּסקער שי' מסיגייט, ניו יורק; הרב יצחק גאָלדשטיין שי' ממאַדריד, ספרד; הרב שמואל גרומך שי' מבית דגן, אה"ק; הרב יוסף מור-יוסף שי'; הרב ראובן גאָלד שי' מטבריה, אה"ק; הרב יוסף קעניג שי' ממוסקווה, רוסיה; הרב מנחם בוגימילסקי שי' מניו דז'ערזי; הרב נפתלי עסטולין שי' מלאָס-אנדז'לעס, קליפורניה; הרב ברק כוכבי שי' מחשמונאים, אה"ק; הרב ברוך גודמאַן שי' מאוניברסיטת רוטגרס, ניו דז'ערזי; הרב לוי קראַץ שי', עפולה אה"ק.

לסיום, השמיע החזן מאיר שטרית עוד פרקי שירה, כשמסיים בשירת "יחי אדוננו" שסחפה את הקהל לריקודים סוערים.

עם סיומו הרשמי של הבאַנקעט, התיישבו השלוחים לצד התמימים להתוועדות חסידית שנמשכה עד אור הבוקר, בהשתתפות הרב בצלאל קופּצ'יק שי', הרב דוד נחשון שי', ד"ר יצחק קראוס שי' ועוד.