קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"ה שבט תשכ"ה


יום ה' כ"ה שבט: הבקר בא הרבי ל 770 בשעה 9:33. בשעה 9:32 בזמן שבא עמדו כמה עניים ונתן לכל אחד כמה מטבעות. נכנס להתפלל בשעה 9:45 ונגמר התפלה בשעה 10:40. עליות קיבלו בנימין קליין מפני שלאשתו נולדה בת ונתן לה שם חנה כמו אמו של הרבי שליט"א, והרבי קיבל שלישי. למנחה נכנס 3:18 ונגמר מנחה 3:38. בשעה 5:02 נסע הרבי לביתו עם קרינסקי וחזר 5:55. בשעה 6:05 נכנס ר' ניסן מינדל. הרבי יצא למעריב 6:55 ובנימין קליין עמד בחוץ ודפק בדלת, והרבי לא פתח וחכה עד שניסן מינדל יצא. מעריב נגמר 7:07. בשעה 8:30 התחיל היחידות, ר' משה אשכנזי נכנס ל 25 דקות, נכנס עם אמו. גם ישראל שלום חדקוב נכנס ליחידות ל 5 דקות הלילה נכנס אנשים לחצי שעות. הרבי נסע לביתו 4:30 הביט בזאל בזמן שהלך הביתה.

ממכתב שכתב לחבר (כ"ה שבט): כעת אני יכתוב לך קצת חדשות מכאן. ביום שני הכניסו הבחורים שלנו -שבאו לחדר שנה- פתק להרבי, ושאלו באם הם יכולים לנסות לבקש ממשרד הבטחון ארכה עד אחרי פסח אז הרבי ענה "באם הסכמת ההנהלה דכאן ומדשם באו", ואח"כ הי' חץ על המילה "לנסות" ובסוף הי' כתוב "אזכיר עה"צ". זה הי' התשובה מהרבי ואתמול כתבו מכתב להנהלה שלכם. בי' שבט לא נסע הרבי לאוהל וזו הפעם הראשונה שלא הולך ביו"ד שבט לאוהל. בט"ו בשבט הלך הרבי לאוהל והי' שם משעה 12:30 עד 5:20, ומיד שנטל את ידיו נכנס להתפלל, והתפלל עם הנעלי טעניס שהולך לאוהל, וזה הפעם הראשונה שהרבי התפלל עם נעלי טעניס השעה הי' כבר חצי שעה אחרי השקיעה.

ההתוועדויות האחרונות הם כרגיל, בי' שבט הרבי הי' שמח ההתוועדויות של השבתות, הרבי מבאר כל פעם את הפסוק הראשון של הפרשה ואחר שני שיחות חוזר הרש"י. מאמר מאדה"ז וביאור של אחד הרביים. ואח"ז כל אחד שיש לו איזה שמחה מעמיד בקבוק משקה. השבת העמיד רש"ג שני בקבוקים בנדיקטין והרבי מזג לו משני הבקבוקים והרבי אמר לו שיכריזו איפה יהי' הדינר ובאיזה שעה, וטעלעשעווסקי הזקן הכריז וגם דיבר הרבי שיחה בענין הדינר ואמר שכל אחד שיוציא מה שיש לו ב"מטפחות שהחביא" ומהכסף שמפחד שיצטרך לשלם על זה מסים. ואחרי המאמר אמר הרבי עוד שיחה ונגמר ההתוועדות. מסתמא כבר שמעת את הטייפ מיוד שבט זה הי' התוועדות מאוד מרומם השיחות והפלפול.

הלילה נכנס ליחידות ר' משה אשכנזי והי' 25 דקות וגם נכנסה אמו של משה אשכנזי הם נכנסו ביחד. בי' שבט בא ר' ישראל גרוסמן להתוועדות והי' שמה כמעט כל השיחות וחיכה על קירובים אבל הרבי לא עשה לו שום קירובים. לפני שבוע וחצי התחלק ר' שמואל לוויטין וידו הסתובבה וכבר הי' בבית החולים וכבר כעת בבית אבל עוד לא בא לישיבה, ואומרים שזה קפידא מעובד אחד (העובד הי' ישעי' הרצל) שלא תספר את זה, המעשה כך הי' ביום שני שעבר התפלל ישעי' הרצל בחדרו של ר' שמואל לוויטין ור' שמואל התפלל בחדר השני וישעי' הרצל קרא ק"ש ואמר בקול שמע ישראל ומיד ניגש ר' שמואל ותפס את ישעי' בעורף ואמר לו איך הער אז דו האלסט בק"ש וזרק אותו מחדרו ולמחר נפל והתחלק באותו היד שתפס את ישעי' וכו'... זה מופת! ר' ישראל גרוסמן עוד לא הי' ביחידות. ע"כ מהמכתב.