קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"ז אלול תשכ"ו


יום ב' כ"ז אלול: הביט במאמר בסליחות. הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 6:50, נכנס לסליחות 6:57, הביט על השעון והביט כל רגע עד שעה 7. זלמן דוכמאן התפלל. נכנס לקריה"ת 7:30, ברכו כל האורחים הגומל. הגיעו: ישראל ליבוב, בנו של ניסן נעמנוב, ראובן דונין, נחמן סודאק, דוד ראפופורט ועוד. נכנס למנחה 3:15, לא אמר תחנון מפני שהי' חתן. נסע הביתה 6:05 וחזר 7:05. אח"כ נכנס יונה כסה עם עוד אחד עד שעה 8:30 שעה וחצי, ואח"כ נכנס רש"ג עד שעה 9. ובשעה 9:30 נכנס למעריב.

בשעה 11 הגיע המטוס מא"י והגיעו כששים איש: דוב חן ואשתו, ננס, שני בניו של ווישעצקי, לוין, זושא רבקין, וילמובסקי, גורארי', גורביץ מרוסי', טברניק, שפירא, שמשון כהן, וילהלם, אייזנבאך, שלום ליב, זעליג פעלדמאן, בליזינסקי, פריס (אחים), סודקוביץ, ליס, ששונקין ומשפחתו, גרינוואלד צבי, זושא פוזנר ועוד, טייכטל, אבלסקי. הלילה נסע אד"ש הביתה שעה 11:55.