קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ"ז אלול תשמ"א


כ"ז אלול ה'תשמ"א

בשבת בשעה 8:30 תהילים ישב כל הזמן רק באמיש"ר מתרומם מעט ובאוישמ"ר האחרון קם, תפילת ערבית בשבת מברכים בשעה 10:30 עמד עד אחרי "ברוך שאמר" וקם לפני הש"ץ התחיל לומר "כל הנשמה", וב"יוצר אור" מתיישב, בחזרת הש"ץ עד שהש"ץ מגיע ל"ונאמן וכו' ברוך אתה ה'" מרים את 4 כנפות ומתחיל לספור את הציציות וכשחוזר מחזיק שני הציציות הקדמיות וכשמגיע למקומו עוזבם, ב"ממקומך מלכינו" הש"ץ ניגן את הניגון של 'שמיל' ואד"ש הורה להגבהת השירה. ב- 1:30 התוועדות ועמדתי ליד הפירמידות למטה ומשם שומעים ורואים אבל במאמר הי' קשה לשמוע וכן בכל שיחה כשהרבי מתחיל בפרט מהרעש שיש שם מילדים ואנ"ש.

מעריב ב- 7:40 ואח"כ הבדלה וכ"ק מסתכל על המבדיל. בהתוועדות התחיל אד"ש [והסתכל לילדים] "ווי וואנט ומחה וכפיים חזק ומהר. בבוקר נדלק אחד הדירות של הבחורים ב'קארול' נשרפו בגדים וחפצים ותפילין, וחוששים שהשכן הכושי הדליק מפני שביום שישי בא, שצעק שכשנתנו מכה בקיר נפל אצלו בבית הארון. ולכן חושדים עליו.