קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ' אדר-שני תשכ"ה


יום ד' כ' אד"ש: היום בשעה 9:40 נסע קרינסקי עם הרבי למקווה, ונסע אתו דרך איסטערן פארקאווי, ובמקווה של הסטערשער הי' שם כמה בחורים ומיד ברחו. הרבי חזר מהמקווה בשעה 10:05, הרבי אמר לקרינסקי שיתפלל מנחה רגיל, והמנין של הרבי התפלל ליד חדרו ושם שם את המנורה ואת הנרות והתפלל על יד הסטענדער. בשעה 10:25 יצא הרבי להתפלל ולא אמרו תחנון מפני שהיו חתנים. הרבי הכה בסלח לנו של שמונה עשרה, ולפני חזרת הש"ץ חיפש את החתנים. נגמרה התפילה 11:07. בשעה 3:17 נכנס למנחה, נגמר מנחה 3:32. בשעה 5:05 נסע הרבי לביתו וחזר 6:15. לפני מנחה נתן כמה מטבעות לקרן שניאור. היום אמר חדקוב לישעי', שיודיע לבחורים שעוד לא הודיעו לרבי עם מה הם נוסעים שיודיעו, והכניסו, ויצא תשובה שיתייעצו עם הנהלת הישיבה. הרבי נסע הביתה עם קרינסקי בשעה 11:25.