קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כ' מרחשון תשכ"ה


יום ב' כ' מרחשון: הרבי נכנס בשעה 9:35 ונגמר התפלה בשעה 10:20. למנחה נכנס הרבי בשעה 3:17 ונגמר התפלה בשעה 3:31. למעריב נכנס אד"ש ב 6:47 ונגמר מעריב 7:01. בשעה 11:45 הלך הרבי הביתה.

היום עבר כרגיל. הרבי נכנס בשעה 9:35 לשחרית. שחרית כרגיל. מיד אחר חזרת הש"ץ אמר הרבי תחנון. התפלה הסתיימה בשעה 10:20.

למנחה נכנס הרבי בשעה 3:17 והתפלה נגמרה בשעה 3:31.

למעריב נכנס אד"ש 6:47 ונגמר מעריב 7:01. אחר מעריב ניגש ר' זלמן דוכמן ליד החדר ודיבר עם הרבי, ותוך כך נכנסו אל חדרו הק'.

לאחר הסדר היום נערכה התוועדות חסידים עם זקני חב"ד שהיו אצל אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע.

בשעה 11:45 הלך הרבי הביתה.