קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ל' מרחשון תשכ"ה


יום ה' אדר"ח כסלו: הרבי בא הבקר בשעה 9:25, בשעה 9:30 התחיל התפלה. הרבי לא נכנס לתפילה אלא לקדיש של שיר של יום ונשאר עד הסוף. נכנס בשעה 10:10 התפלה נגמרה בשעה 10:40. למנחה נכנס בשעה 3:16 ונגמר התפלה 3:28. בשעה 6:50 נכנס למעריב בשעה 7:02 נגמר.

הרבי נכנס לתפילה ב"היום יום" (קראו לו). אמר את הקדישים, קיבל עליה.

בזמן מוסף אמר את ה"קורבנות" שלפני התפילה, אח"כ אמר משניות. למנחה נכנס וכמו בחודש שעבר אמר משניות ישר בהיכנסו וקדיש, ואח"כ מנחה.

ליל "יחידות". היום נכנס קובלסקי. הוא סיפר שאמר לרבי שהגיע הזמן שיגלה עצמו, ואמר לו "גלה כבוד מלכותך". הוא לא זוכר מה הרבי ענה לו, כי הרבי השתמט מתשובה, ורק זוכר שהרבי אמר לו "במהרה".

דרך אגב, בי' שבט לפני שנתיים צעק הנ"ל שהרבי משיח, והרבי ענה שהוא אינו אחראי לדיבורו של קובלסקי כמובא בטייפ ששמעתי מאז. כן היה היום ביחידות מר י. דקל מאה"ק.

כשהרבי נסע לביתו הביט אל הזאל, התוועדו אז עם הרב שלום מרוזוב.