הבדלים בין גרסאות בדף "תשמ"ז"

מתוך יומן 770
 
(3 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
== תשרי ==
+
{{#css:
 +
.panel
 +
{
 +
height: 740px;
 +
}
 +
h3.panel-heading
 +
{
 +
margin: 0px;
 +
}
 +
.row .toc#toc
 +
{
 +
display: none;
 +
}
 +
}}
  
 +
<div class="row">
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-success">
 +
<h3 class="panel-heading">תשרי</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' תשרי תשמ"ז]]
 
* [[א' תשרי תשמ"ז]]
 
* [[ב' תשרי תשמ"ז]]  
 
* [[ב' תשרי תשמ"ז]]  
שורה 31: שורה 49:
 
* [[כ"ט תשרי תשמ"ז]]  
 
* [[כ"ט תשרי תשמ"ז]]  
 
* [[ל' תשרי תשמ"ז]]
 
* [[ל' תשרי תשמ"ז]]
 
+
</div>
== מרחשון ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-success">
 +
<h3 class="panel-heading">מרחשון</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' מרחשון תשמ"ז]]
 
* [[א' מרחשון תשמ"ז]]
 
* [[ב' מרחשון תשמ"ז]]  
 
* [[ב' מרחשון תשמ"ז]]  
שורה 62: שורה 85:
 
* [[כ"ח מרחשון תשמ"ז]]  
 
* [[כ"ח מרחשון תשמ"ז]]  
 
* [[כ"ט מרחשון תשמ"ז]]  
 
* [[כ"ט מרחשון תשמ"ז]]  
* [[ל' מרחשון תשמ"ז]]  
+
* [[ל' מרחשון תשמ"ז]]
  
== כסלו ==
+
</div>
 +
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-success">
 +
<h3 class="panel-heading">כסלו</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' כסלו תשמ"ז]]
 
* [[א' כסלו תשמ"ז]]
 
* [[ב' כסלו תשמ"ז]]  
 
* [[ב' כסלו תשמ"ז]]  
שורה 95: שורה 124:
 
* [[כ"ט כסלו תשמ"ז]]  
 
* [[כ"ט כסלו תשמ"ז]]  
 
* [[ל' כסלו תשמ"ז]]  
 
* [[ל' כסלו תשמ"ז]]  
 
+
</div>
== טבת ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-info">
 +
<h3 class="panel-heading">טבת</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' טבת תשמ"ז]]
 
* [[א' טבת תשמ"ז]]
 
* [[ב' טבת תשמ"ז]]  
 
* [[ב' טבת תשמ"ז]]  
שורה 125: שורה 159:
 
* [[כ"ז טבת תשמ"ז]]  
 
* [[כ"ז טבת תשמ"ז]]  
 
* [[כ"ח טבת תשמ"ז]]  
 
* [[כ"ח טבת תשמ"ז]]  
* [[כ"ט טבת תשמ"ז]]
+
* [[כ"ט טבת תשמ"ז]]  
 
+
</div>
== שבט ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-info">
 +
<h3 class="panel-heading">שבט</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' שבט תשמ"ז]]
 
* [[א' שבט תשמ"ז]]
 
* [[ב' שבט תשמ"ז]]  
 
* [[ב' שבט תשמ"ז]]  
שורה 158: שורה 197:
 
* [[כ"ט שבט תשמ"ז]]  
 
* [[כ"ט שבט תשמ"ז]]  
 
* [[ל' שבט תשמ"ז]]  
 
* [[ל' שבט תשמ"ז]]  
 
+
</div>
== אדר ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-info">
 +
<h3 class="panel-heading">אדר </h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' אדר תשמ"ז]]
 
* [[א' אדר תשמ"ז]]
 
* [[ב' אדר תשמ"ז]]  
 
* [[ב' אדר תשמ"ז]]  
שורה 188: שורה 232:
 
* [[כ"ז אדר תשמ"ז]]  
 
* [[כ"ז אדר תשמ"ז]]  
 
* [[כ"ח אדר תשמ"ז]]  
 
* [[כ"ח אדר תשמ"ז]]  
* [[כ"ט אדר תשמ"ז]]  
+
* [[כ"ט אדר תשמ"ז]]
 
+
</div>
== ניסן ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-warning">
 +
<h3 class="panel-heading">ניסן</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' ניסן תשמ"ז]]
 
* [[א' ניסן תשמ"ז]]
 
* [[ב' ניסן תשמ"ז]]  
 
* [[ב' ניסן תשמ"ז]]  
שורה 221: שורה 270:
 
* [[כ"ט ניסן תשמ"ז]]  
 
* [[כ"ט ניסן תשמ"ז]]  
 
* [[ל' ניסן תשמ"ז]]  
 
* [[ל' ניסן תשמ"ז]]  
 
+
</div>
== אייר ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-warning">
 +
<h3 class="panel-heading">אייר</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' אייר תשמ"ז]]
 
* [[א' אייר תשמ"ז]]
 
* [[ב' אייר תשמ"ז]]  
 
* [[ב' אייר תשמ"ז]]  
שורה 240: שורה 294:
 
* [[ט"ז אייר תשמ"ז]]  
 
* [[ט"ז אייר תשמ"ז]]  
 
* [[י"ז אייר תשמ"ז]]  
 
* [[י"ז אייר תשמ"ז]]  
* [[חאייר תשמ"ז]]  
+
* [[י"ח אייר תשמ"ז]]  
 
* [[י"ט אייר תשמ"ז]]
 
* [[י"ט אייר תשמ"ז]]
 
* [[כ' אייר תשמ"ז]]  
 
* [[כ' אייר תשמ"ז]]  
שורה 252: שורה 306:
 
* [[כ"ח אייר תשמ"ז]]  
 
* [[כ"ח אייר תשמ"ז]]  
 
* [[כ"ט אייר תשמ"ז]]  
 
* [[כ"ט אייר תשמ"ז]]  
 
+
</div>
== סיון ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-warning">
 +
<h3 class="panel-heading">סיון</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' סיון תשמ"ז]]
 
* [[א' סיון תשמ"ז]]
 
* [[ב' סיון תשמ"ז]]  
 
* [[ב' סיון תשמ"ז]]  
שורה 284: שורה 343:
 
* [[כ"ט סיון תשמ"ז]]  
 
* [[כ"ט סיון תשמ"ז]]  
 
* [[ל' סיון תשמ"ז]]  
 
* [[ל' סיון תשמ"ז]]  
 
+
</div>
== תמוז ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-danger">
 +
<h3 class="panel-heading">תמוז</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' תמוז תשמ"ז]]
 
* [[א' תמוז תשמ"ז]]
 
* [[ב' תמוז תשמ"ז]]  
 
* [[ב' תמוז תשמ"ז]]  
שורה 315: שורה 379:
 
* [[כ"ח תמוז תשמ"ז]]  
 
* [[כ"ח תמוז תשמ"ז]]  
 
* [[כ"ט תמוז תשמ"ז]]  
 
* [[כ"ט תמוז תשמ"ז]]  
 
+
</div>
== מנחם-אב ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-danger">
 +
<h3 class="panel-heading">מנחם-אב</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' מנחם-אב תשמ"ז]]
 
* [[א' מנחם-אב תשמ"ז]]
 
* [[ב' מנחם-אב תשמ"ז]]  
 
* [[ב' מנחם-אב תשמ"ז]]  
שורה 347: שורה 416:
 
* [[כ"ט מנחם-אב תשמ"ז]]  
 
* [[כ"ט מנחם-אב תשמ"ז]]  
 
* [[ל' מנחם-אב תשמ"ז]]  
 
* [[ל' מנחם-אב תשמ"ז]]  
 
+
</div>
== אלול ==
+
</div>
 +
</div>
 +
<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4">
 +
<div class="panel panel-danger">
 +
<h3 class="panel-heading">אלול</h3>
 +
<div class="panel-body">
 
* [[א' אלול תשמ"ז]]
 
* [[א' אלול תשמ"ז]]
 
* [[ב' אלול תשמ"ז]]  
 
* [[ב' אלול תשמ"ז]]  
שורה 378: שורה 452:
 
* [[כ"ח אלול תשמ"ז]]  
 
* [[כ"ח אלול תשמ"ז]]  
 
* [[כ"ט אלול תשמ"ז]]
 
* [[כ"ט אלול תשמ"ז]]
 +
</div>
 +
</div>
 +
</div>
 +
</div>

גרסה אחרונה מ־05:40, 7 בספטמבר 2015