דפים מוזנחים

מתוך יומן 770

מוצגות עד 500 תוצאות בין המספרים 1 ו־500:

צפו ב - (500 הקודמים) (500 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. א' תשרי תשנ"ג‎‏ (04:37, 26 בספטמבר 2007)
 2. ג' תשרי תשנ"ג‎‏ (16:58, 26 בספטמבר 2007)
 3. ד' תשרי תשנ"ג‎‏ (17:00, 26 בספטמבר 2007)
 4. ה' תשרי תשנ"ג‎‏ (17:02, 26 בספטמבר 2007)
 5. ו' תשרי תשנ"ג‎‏ (17:04, 26 בספטמבר 2007)
 6. ז' תשרי תשנ"ג‎‏ (17:06, 26 בספטמבר 2007)
 7. ח' תשרי תשנ"ג‎‏ (17:06, 26 בספטמבר 2007)
 8. ט' תשרי תשנ"ג‎‏ (17:07, 26 בספטמבר 2007)
 9. י' תשרי תשנ"ג‎‏ (17:11, 26 בספטמבר 2007)
 10. י"א תשרי תשנ"ג‎‏ (17:12, 26 בספטמבר 2007)
 11. י"ב תשרי תשנ"ג‎‏ (17:13, 26 בספטמבר 2007)
 12. י"ג תשרי תשנ"ג‎‏ (17:14, 26 בספטמבר 2007)
 13. ב' תשרי תשנ"ג‎‏ (17:15, 26 בספטמבר 2007)
 14. י"ד תשרי תשנ"ג‎‏ (17:20, 26 בספטמבר 2007)
 15. ט"ו תשרי תשנ"ג‎‏ (17:21, 26 בספטמבר 2007)
 16. י"ז תשרי תשנ"ג‎‏ (17:45, 26 בספטמבר 2007)
 17. ט"ז תשרי תשנ"ג‎‏ (17:49, 26 בספטמבר 2007)
 18. ח"י תשרי תשנ"ג‎‏ (17:52, 26 בספטמבר 2007)
 19. י"ט תשרי תשנ"ג‎‏ (17:55, 26 בספטמבר 2007)
 20. כ"ב תשרי תשנ"ג‎‏ (18:06, 26 בספטמבר 2007)
 21. כ"ג תשרי תשנ"ג‎‏ (18:08, 26 בספטמבר 2007)
 22. כ"ד תשרי תשנ"ג‎‏ (18:08, 26 בספטמבר 2007)
 23. כ"ה תשרי תשנ"ג‎‏ (18:10, 26 בספטמבר 2007)
 24. כ"ז תשרי תשנ"ג‎‏ (18:13, 26 בספטמבר 2007)
 25. כ"ח תשרי תשנ"ג‎‏ (18:15, 26 בספטמבר 2007)
 26. כ"ט תשרי תשנ"ג‎‏ (18:16, 26 בספטמבר 2007)
 27. ל' תשרי תשנ"ג‎‏ (18:16, 26 בספטמבר 2007)
 28. א' מרחשון תשנ"ג‎‏ (18:18, 26 בספטמבר 2007)
 29. כ' תשרי תשנ"ג‎‏ (18:20, 26 בספטמבר 2007)
 30. כ"א תשרי תשנ"ג‎‏ (18:21, 26 בספטמבר 2007)
 31. א' תשרי תשנ"ד‎‏ (02:25, 1 באוקטובר 2007)
 32. ב' תשרי תשנ"ד‎‏ (02:27, 1 באוקטובר 2007)
 33. ג' תשרי תשנ"ד‎‏ (02:29, 1 באוקטובר 2007)
 34. ד' תשרי תשנ"ד‎‏ (02:32, 1 באוקטובר 2007)
 35. ה' תשרי תשנ"ד‎‏ (02:34, 1 באוקטובר 2007)
 36. ז' תשרי תשנ"ד‎‏ (02:35, 1 באוקטובר 2007)
 37. ח' תשרי תשנ"ד‎‏ (02:36, 1 באוקטובר 2007)
 38. י' תשרי תשנ"ד‎‏ (02:42, 1 באוקטובר 2007)
 39. י"א תשרי תשנ"ד‎‏ (02:43, 1 באוקטובר 2007)
 40. י"ג תשרי תשנ"ד‎‏ (02:45, 1 באוקטובר 2007)
 41. י"ד תשרי תשנ"ד‎‏ (02:47, 1 באוקטובר 2007)
 42. ט"ו תשרי תשנ"ד‎‏ (02:51, 1 באוקטובר 2007)
 43. ט"ז תשרי תשנ"ד‎‏ (02:52, 1 באוקטובר 2007)
 44. י"ז תשרי תשנ"ד‎‏ (02:54, 1 באוקטובר 2007)
 45. ח"י תשרי תשנ"ד‎‏ (02:56, 1 באוקטובר 2007)
 46. ט' תשרי תשנ"ד‎‏ (02:58, 1 באוקטובר 2007)
 47. י"ב תשרי תשנ"ד‎‏ (02:58, 1 באוקטובר 2007)
 48. ו' תשרי תשנ"ד‎‏ (02:59, 1 באוקטובר 2007)
 49. כ' תשרי תשנ"ד‎‏ (03:02, 1 באוקטובר 2007)
 50. כ"ב תשרי תשנ"ד‎‏ (03:11, 1 באוקטובר 2007)
 51. כ"ג תשרי תשנ"ד‎‏ (03:13, 1 באוקטובר 2007)
 52. כ"ד תשרי תשנ"ד‎‏ (03:15, 1 באוקטובר 2007)
 53. כ"ה תשרי תשנ"ד‎‏ (03:16, 1 באוקטובר 2007)
 54. כ"ו תשרי תשנ"ד‎‏ (03:17, 1 באוקטובר 2007)
 55. כ"ז תשרי תשנ"ד‎‏ (03:17, 1 באוקטובר 2007)
 56. כ"ח תשרי תשנ"ד‎‏ (03:19, 1 באוקטובר 2007)
 57. כ"ט תשרי תשנ"ד‎‏ (03:19, 1 באוקטובר 2007)
 58. ל' תשרי תשנ"ד‎‏ (03:20, 1 באוקטובר 2007)
 59. א' מרחשון תשנ"ד‎‏ (03:21, 1 באוקטובר 2007)
 60. ב' תשרי תשי"א‎‏ (01:36, 2 באוקטובר 2007)
 61. ג' תשרי תשי"א‎‏ (01:40, 2 באוקטובר 2007)
 62. ד' תשרי תשי"א‎‏ (01:41, 2 באוקטובר 2007)
 63. ה' תשרי תשי"א‎‏ (01:41, 2 באוקטובר 2007)
 64. ו' תשרי תשי"א‎‏ (01:42, 2 באוקטובר 2007)
 65. ח' תשרי תשי"א‎‏ (01:48, 2 באוקטובר 2007)
 66. ט' תשרי תשי"א‎‏ (01:51, 2 באוקטובר 2007)
 67. י' תשרי תשי"א‎‏ (01:51, 2 באוקטובר 2007)
 68. י"א תשרי תשי"א‎‏ (01:52, 2 באוקטובר 2007)
 69. י"ב תשרי תשי"א‎‏ (01:52, 2 באוקטובר 2007)
 70. י"ג תשרי תשי"א‎‏ (01:53, 2 באוקטובר 2007)
 71. י"ד תשרי תשי"א‎‏ (01:53, 2 באוקטובר 2007)
 72. ט"ו תשרי תשי"א‎‏ (01:54, 2 באוקטובר 2007)
 73. י"ז תשרי תשי"א‎‏ (01:54, 2 באוקטובר 2007)
 74. ח"י תשרי תשי"א‎‏ (01:55, 2 באוקטובר 2007)
 75. י"ט תשרי תשי"א‎‏ (01:55, 2 באוקטובר 2007)
 76. כ' תשרי תשי"א‎‏ (01:56, 2 באוקטובר 2007)
 77. כ"א תשרי תשי"א‎‏ (01:57, 2 באוקטובר 2007)
 78. כ"ג תשרי תשי"א‎‏ (02:00, 2 באוקטובר 2007)
 79. כ"ד תשרי תשי"א‎‏ (02:08, 2 באוקטובר 2007)
 80. כ"ה תשרי תשי"א‎‏ (02:09, 2 באוקטובר 2007)
 81. כ"ו תשרי תשי"א‎‏ (02:17, 2 באוקטובר 2007)
 82. ל' תשרי תשי"א‎‏ (02:18, 2 באוקטובר 2007)
 83. ב' תשרי תשי"ב‎‏ (02:22, 2 באוקטובר 2007)
 84. ו' תשרי תשי"ב‎‏ (02:23, 2 באוקטובר 2007)
 85. ט' תשרי תשי"ב‎‏ (02:24, 2 באוקטובר 2007)
 86. י' תשרי תשי"ב‎‏ (02:25, 2 באוקטובר 2007)
 87. י"ד תשרי תשי"ב‎‏ (02:25, 2 באוקטובר 2007)
 88. ט"ו תשרי תשי"ב‎‏ (02:25, 2 באוקטובר 2007)
 89. ט"ז תשרי תשי"ב‎‏ (02:26, 2 באוקטובר 2007)
 90. כ' תשרי תשי"ב‎‏ (02:26, 2 באוקטובר 2007)
 91. כ"א תשרי תשי"ב‎‏ (02:27, 2 באוקטובר 2007)
 92. כ"ב תשרי תשי"ב‎‏ (02:28, 2 באוקטובר 2007)
 93. כ"ג תשרי תשי"ב‎‏ (02:28, 2 באוקטובר 2007)
 94. א' תשרי תשי"ג‎‏ (03:23, 3 באוקטובר 2007)
 95. ב' תשרי תשי"ג‎‏ (03:24, 3 באוקטובר 2007)
 96. ט' תשרי תשי"ג‎‏ (03:25, 3 באוקטובר 2007)
 97. י"ב תשרי תשי"ג‎‏ (03:26, 3 באוקטובר 2007)
 98. ט"ז תשרי תשי"ג‎‏ (03:27, 3 באוקטובר 2007)
 99. י"ז תשרי תשי"ג‎‏ (03:28, 3 באוקטובר 2007)
 100. י"ט תשרי תשי"ג‎‏ (03:29, 3 באוקטובר 2007)
 101. כ"א תשרי תשי"ג‎‏ (03:30, 3 באוקטובר 2007)
 102. כ"ב תשרי תשי"ג‎‏ (03:30, 3 באוקטובר 2007)
 103. כ"ג תשרי תשי"ג‎‏ (03:30, 3 באוקטובר 2007)
 104. א' תשרי תשי"ד‎‏ (03:31, 3 באוקטובר 2007)
 105. ב' תשרי תשי"ד‎‏ (03:31, 3 באוקטובר 2007)
 106. ט' תשרי תשי"ד‎‏ (03:32, 3 באוקטובר 2007)
 107. י' תשרי תשי"ד‎‏ (03:32, 3 באוקטובר 2007)
 108. ט"ז תשרי תשי"ד‎‏ (03:33, 3 באוקטובר 2007)
 109. ח"י תשרי תשי"ד‎‏ (03:34, 3 באוקטובר 2007)
 110. כ"ב תשרי תשי"ד‎‏ (03:35, 3 באוקטובר 2007)
 111. כ"ג תשרי תשי"ד‎‏ (03:35, 3 באוקטובר 2007)
 112. כ"ז תשרי תשי"ב‎‏ (03:42, 3 באוקטובר 2007)
 113. כ"ה תשרי תשי"ג‎‏ (03:44, 3 באוקטובר 2007)
 114. כ"ז תשרי תשי"ג‎‏ (03:47, 3 באוקטובר 2007)
 115. כ"ט תשרי תשי"ג‎‏ (03:48, 3 באוקטובר 2007)
 116. כ"ט אלול תשט"ו‎‏ (03:51, 3 באוקטובר 2007)
 117. א' תשרי תשט"ז‎‏ (03:51, 3 באוקטובר 2007)
 118. ב' תשרי תשט"ז‎‏ (03:52, 3 באוקטובר 2007)
 119. ח' תשרי תשט"ז‎‏ (03:54, 3 באוקטובר 2007)
 120. ט' תשרי תשט"ז‎‏ (03:54, 3 באוקטובר 2007)
 121. י' תשרי תשט"ז‎‏ (03:55, 3 באוקטובר 2007)
 122. א' תשרי תשי"ז‎‏ (03:56, 3 באוקטובר 2007)
 123. ב' תשרי תשי"ז‎‏ (03:56, 3 באוקטובר 2007)
 124. ט' תשרי תשי"ז‎‏ (03:57, 3 באוקטובר 2007)
 125. כ"א תשרי תשי"ז‎‏ (03:57, 3 באוקטובר 2007)
 126. כ"ב תשרי תשי"ז‎‏ (03:58, 3 באוקטובר 2007)
 127. כ"ג תשרי תשי"ז‎‏ (03:58, 3 באוקטובר 2007)
 128. כ"ז אלול תש"כ‎‏ (04:44, 7 באוקטובר 2007)
 129. כ"ח אלול תש"כ‎‏ (04:46, 7 באוקטובר 2007)
 130. כ"ט אלול תש"כ‎‏ (15:57, 7 באוקטובר 2007)
 131. א' תשרי תשכ"א‎‏ (15:59, 7 באוקטובר 2007)
 132. ב' תשרי תשכ"א‎‏ (16:01, 7 באוקטובר 2007)
 133. ג' תשרי תשכ"א‎‏ (16:03, 7 באוקטובר 2007)
 134. כ"ה תשרי תנש"א‎‏ (18:43, 16 באוקטובר 2007)
 135. כ"ו תשרי תנש"א‎‏ (18:46, 16 באוקטובר 2007)
 136. כ"ז תשרי תנש"א‎‏ (18:49, 16 באוקטובר 2007)
 137. כ"ח תשרי תנש"א‎‏ (18:50, 16 באוקטובר 2007)
 138. כ"ט תשרי תנש"א‎‏ (18:51, 16 באוקטובר 2007)
 139. ל' תשרי תנש"א‎‏ (18:52, 16 באוקטובר 2007)
 140. א' מרחשון תנש"א‎‏ (18:53, 16 באוקטובר 2007)
 141. ב' מרחשון תנש"א‎‏ (18:54, 16 באוקטובר 2007)
 142. ג' מרחשון תנש"א‎‏ (18:55, 16 באוקטובר 2007)
 143. ד' מרחשון תנש"א‎‏ (18:55, 16 באוקטובר 2007)
 144. כ"ה תשרי תשכ"ד‎‏ (18:56, 16 באוקטובר 2007)
 145. כ"ו תשרי תשכ"ד‎‏ (18:56, 16 באוקטובר 2007)
 146. כ"ז תשרי תשכ"ד‎‏ (18:57, 16 באוקטובר 2007)
 147. כ"ח תשרי תשכ"ד‎‏ (18:57, 16 באוקטובר 2007)
 148. כ"ט תשרי תשכ"ד‎‏ (18:57, 16 באוקטובר 2007)
 149. א' מרחשון תשכ"ד‎‏ (18:58, 16 באוקטובר 2007)
 150. ב' מרחשון תשכ"ד‎‏ (18:58, 16 באוקטובר 2007)
 151. ג' מרחשון תשכ"ד‎‏ (18:59, 16 באוקטובר 2007)
 152. ד' מרחשון תשכ"ד‎‏ (18:59, 16 באוקטובר 2007)
 153. ב' מרחשון תשנ"ד‎‏ (19:00, 16 באוקטובר 2007)
 154. ג' מרחשון תשנ"ד‎‏ (19:01, 16 באוקטובר 2007)
 155. ד' מרחשון תשנ"ד‎‏ (19:01, 16 באוקטובר 2007)
 156. ה' מרחשון תשנ"ד‎‏ (23:27, 16 באוקטובר 2007)
 157. ו' מרחשון תשנ"ד‎‏ (23:29, 16 באוקטובר 2007)
 158. ז' מרחשון תשנ"ד‎‏ (23:30, 16 באוקטובר 2007)
 159. ח' מרחשון תשנ"ד‎‏ (23:30, 16 באוקטובר 2007)
 160. ט' מרחשון תשנ"ד‎‏ (23:31, 16 באוקטובר 2007)
 161. י' מרחשון תשנ"ד‎‏ (23:33, 16 באוקטובר 2007)
 162. י"א מרחשון תשנ"ד‎‏ (23:33, 16 באוקטובר 2007)
 163. ה' מרחשון תנש"א‎‏ (23:36, 16 באוקטובר 2007)
 164. ו' מרחשון תנש"א‎‏ (23:37, 16 באוקטובר 2007)
 165. ז' מרחשון תנש"א‎‏ (23:38, 16 באוקטובר 2007)
 166. ח' מרחשון תנש"א‎‏ (23:42, 16 באוקטובר 2007)
 167. ט' מרחשון תנש"א‎‏ (23:43, 16 באוקטובר 2007)
 168. י' מרחשון תנש"א‎‏ (23:44, 16 באוקטובר 2007)
 169. י"א מרחשון תנש"א‎‏ (23:44, 16 באוקטובר 2007)
 170. ב' מרחשון תשנ"ג‎‏ (15:37, 17 באוקטובר 2007)
 171. ג' מרחשון תשנ"ג‎‏ (15:38, 17 באוקטובר 2007)
 172. ד' מרחשון תשנ"ג‎‏ (15:39, 17 באוקטובר 2007)
 173. ה' מרחשון תשנ"ג‎‏ (15:41, 17 באוקטובר 2007)
 174. ז' מרחשון תשנ"ג‎‏ (15:44, 17 באוקטובר 2007)
 175. ח' מרחשון תשנ"ג‎‏ (15:47, 17 באוקטובר 2007)
 176. ט' מרחשון תשנ"ג‎‏ (15:50, 17 באוקטובר 2007)
 177. י' מרחשון תשנ"ג‎‏ (15:50, 17 באוקטובר 2007)
 178. י"א מרחשון תשנ"ג‎‏ (15:52, 17 באוקטובר 2007)
 179. י"ב מרחשון תשנ"ג‎‏ (15:53, 17 באוקטובר 2007)
 180. י"ג מרחשון תשנ"ג‎‏ (15:57, 17 באוקטובר 2007)
 181. י"ד מרחשון תשנ"ג‎‏ (15:58, 17 באוקטובר 2007)
 182. ו' מרחשון תשנ"ג‎‏ (15:59, 17 באוקטובר 2007)
 183. כ"ו תשרי תשנ"ג‎‏ (16:00, 17 באוקטובר 2007)
 184. ט"ו מרחשון תשנ"ג‎‏ (16:09, 17 באוקטובר 2007)
 185. ט"ז מרחשון תשנ"ג‎‏ (16:11, 17 באוקטובר 2007)
 186. י"ז מרחשון תשנ"ג‎‏ (16:14, 17 באוקטובר 2007)
 187. ח"י מרחשון תשנ"ג‎‏ (16:18, 17 באוקטובר 2007)
 188. י"ט מרחשון תשנ"ג‎‏ (16:20, 17 באוקטובר 2007)
 189. כ' מרחשון תשנ"ג‎‏ (16:25, 17 באוקטובר 2007)
 190. כ"א מרחשון תשנ"ג‎‏ (16:30, 17 באוקטובר 2007)
 191. כ"ב מרחשון תשנ"ג‎‏ (16:30, 17 באוקטובר 2007)
 192. כ"ד מרחשון תשנ"ג‎‏ (16:33, 17 באוקטובר 2007)
 193. כ"ה מרחשון תשנ"ג‎‏ (16:34, 17 באוקטובר 2007)
 194. כ"ו מרחשון תשנ"ג‎‏ (16:43, 17 באוקטובר 2007)
 195. כ"ז מרחשון תשנ"ג‎‏ (16:45, 17 באוקטובר 2007)
 196. כ"ח מרחשון תשנ"ג‎‏ (16:46, 17 באוקטובר 2007)
 197. כ"ט מרחשון תשנ"ג‎‏ (16:47, 17 באוקטובר 2007)
 198. י"ט תשרי תשנ"ד‎‏ (16:49, 17 באוקטובר 2007)
 199. כ"א תשרי תשנ"ד‎‏ (16:51, 17 באוקטובר 2007)
 200. י"ד מרחשון תשנ"ד‎‏ (16:54, 17 באוקטובר 2007)
 201. י"ב מרחשון תשנ"ד‎‏ (16:57, 17 באוקטובר 2007)
 202. ט"ו מרחשון תשנ"ד‎‏ (16:58, 17 באוקטובר 2007)
 203. ט"ז מרחשון תשנ"ד‎‏ (16:59, 17 באוקטובר 2007)
 204. י"ז מרחשון תשנ"ד‎‏ (17:00, 17 באוקטובר 2007)
 205. ח"י מרחשון תשנ"ד‎‏ (17:01, 17 באוקטובר 2007)
 206. י"ט מרחשון תשנ"ד‎‏ (17:03, 17 באוקטובר 2007)
 207. כ' מרחשון תשנ"ד‎‏ (17:04, 17 באוקטובר 2007)
 208. כ"א מרחשון תשנ"ד‎‏ (17:06, 17 באוקטובר 2007)
 209. כ"ב מרחשון תשנ"ד‎‏ (17:06, 17 באוקטובר 2007)
 210. כ"ג מרחשון תשנ"ד‎‏ (17:07, 17 באוקטובר 2007)
 211. כ"ד מרחשון תשנ"ד‎‏ (17:08, 17 באוקטובר 2007)
 212. כ"ה מרחשון תשנ"ד‎‏ (17:10, 17 באוקטובר 2007)
 213. כ"ו מרחשון תשנ"ד‎‏ (17:10, 17 באוקטובר 2007)
 214. כ"ז מרחשון תשנ"ד‎‏ (17:11, 17 באוקטובר 2007)
 215. כ"ח מרחשון תשנ"ד‎‏ (17:15, 17 באוקטובר 2007)
 216. כ"ט מרחשון תשנ"ד‎‏ (17:17, 17 באוקטובר 2007)
 217. ל' מרחשון תשנ"ד‎‏ (17:18, 17 באוקטובר 2007)
 218. א' כסלו תשנ"ד‎‏ (17:19, 17 באוקטובר 2007)
 219. ב' כסלו תשנ"ד‎‏ (17:19, 17 באוקטובר 2007)
 220. ג' כסלו תשנ"ד‎‏ (17:20, 17 באוקטובר 2007)
 221. ד' כסלו תשנ"ד‎‏ (17:21, 17 באוקטובר 2007)
 222. ה' כסלו תשנ"ד‎‏ (17:21, 17 באוקטובר 2007)
 223. ו' כסלו תשנ"ד‎‏ (17:22, 17 באוקטובר 2007)
 224. ז' כסלו תשנ"ד‎‏ (17:22, 17 באוקטובר 2007)
 225. ח' כסלו תשנ"ד‎‏ (17:23, 17 באוקטובר 2007)
 226. ט' כסלו תשנ"ד‎‏ (17:23, 17 באוקטובר 2007)
 227. י' כסלו תשנ"ד‎‏ (17:25, 17 באוקטובר 2007)
 228. י"א כסלו תשנ"ד‎‏ (17:25, 17 באוקטובר 2007)
 229. י"ב כסלו תשנ"ד‎‏ (17:25, 17 באוקטובר 2007)
 230. י"ג כסלו תשנ"ד‎‏ (17:26, 17 באוקטובר 2007)
 231. י"ד כסלו תשנ"ד‎‏ (17:26, 17 באוקטובר 2007)
 232. ט"ו כסלו תשנ"ד‎‏ (17:27, 17 באוקטובר 2007)
 233. ט"ז כסלו תשנ"ד‎‏ (17:27, 17 באוקטובר 2007)
 234. י"ז כסלו תשנ"ד‎‏ (17:27, 17 באוקטובר 2007)
 235. א' מרחשון תשנ"ב‎‏ (17:40, 17 באוקטובר 2007)
 236. ב' מרחשון תשנ"ב‎‏ (17:45, 17 באוקטובר 2007)
 237. ג' מרחשון תשנ"ב‎‏ (18:04, 17 באוקטובר 2007)
 238. ד' מרחשון תשנ"ב‎‏ (18:32, 17 באוקטובר 2007)
 239. ה' מרחשון תשכ"ד‎‏ (00:44, 18 באוקטובר 2007)
 240. ו' מרחשון תשכ"ד‎‏ (00:47, 18 באוקטובר 2007)
 241. ז' מרחשון תשכ"ד‎‏ (00:48, 18 באוקטובר 2007)
 242. ח' מרחשון תשכ"ד‎‏ (00:48, 18 באוקטובר 2007)
 243. ט' מרחשון תשכ"ד‎‏ (00:49, 18 באוקטובר 2007)
 244. י' מרחשון תשכ"ד‎‏ (00:49, 18 באוקטובר 2007)
 245. י"א מרחשון תשכ"ד‎‏ (00:49, 18 באוקטובר 2007)
 246. י"ג מנחם-אב תש"נ‎‏ (20:47, 18 באוקטובר 2007)
 247. י"ד מנחם-אב תש"נ‎‏ (20:48, 18 באוקטובר 2007)
 248. ט"ו מנחם-אב תש"נ‎‏ (20:49, 18 באוקטובר 2007)
 249. ט"ז מנחם-אב תש"נ‎‏ (20:49, 18 באוקטובר 2007)
 250. י"ז מנחם-אב תש"נ‎‏ (20:49, 18 באוקטובר 2007)
 251. ח"י מנחם-אב תש"נ‎‏ (20:50, 18 באוקטובר 2007)
 252. י"ט מנחם-אב תש"נ‎‏ (20:50, 18 באוקטובר 2007)
 253. כ"ו סיון תשנ"ב‎‏ (21:25, 18 באוקטובר 2007)
 254. כ"ז סיון תשנ"ב‎‏ (21:28, 18 באוקטובר 2007)
 255. כ"ח סיון תשנ"ב‎‏ (21:29, 18 באוקטובר 2007)
 256. כ"ט סיון תשנ"ב‎‏ (21:43, 18 באוקטובר 2007)
 257. ל' סיון תשנ"ב‎‏ (21:44, 18 באוקטובר 2007)
 258. א' תמוז תשנ"ב‎‏ (21:45, 18 באוקטובר 2007)
 259. ב' תמוז תשנ"ב‎‏ (21:46, 18 באוקטובר 2007)
 260. ג' תמוז תשנ"ב‎‏ (21:48, 18 באוקטובר 2007)
 261. ד' תמוז תשנ"ב‎‏ (21:48, 18 באוקטובר 2007)
 262. ה' תמוז תשנ"ב‎‏ (21:49, 18 באוקטובר 2007)
 263. ו' תמוז תשנ"ב‎‏ (21:50, 18 באוקטובר 2007)
 264. ז' תמוז תשנ"ב‎‏ (21:50, 18 באוקטובר 2007)
 265. ח' תמוז תשנ"ב‎‏ (21:51, 18 באוקטובר 2007)
 266. ט' תמוז תשנ"ב‎‏ (21:52, 18 באוקטובר 2007)
 267. י' תמוז תשנ"ב‎‏ (21:53, 18 באוקטובר 2007)
 268. י"א תמוז תשנ"ב‎‏ (21:54, 18 באוקטובר 2007)
 269. י"ב תמוז תשנ"ב‎‏ (21:55, 18 באוקטובר 2007)
 270. י"ט תמוז תשנ"ב‎‏ (21:55, 18 באוקטובר 2007)
 271. כ' תמוז תשנ"ב‎‏ (21:55, 18 באוקטובר 2007)
 272. כ"א תמוז תשנ"ב‎‏ (21:57, 18 באוקטובר 2007)
 273. כ"ב תמוז תשנ"ב‎‏ (21:57, 18 באוקטובר 2007)
 274. כ"ד תמוז תשנ"ב‎‏ (21:59, 18 באוקטובר 2007)
 275. כ"ה תמוז תשנ"ב‎‏ (21:59, 18 באוקטובר 2007)
 276. כ"ו תמוז תשנ"ב‎‏ (22:00, 18 באוקטובר 2007)
 277. כ"ז תמוז תשנ"ב‎‏ (22:00, 18 באוקטובר 2007)
 278. כ"ח תמוז תשנ"ב‎‏ (22:01, 18 באוקטובר 2007)
 279. כ"ט תמוז תשנ"ב‎‏ (22:02, 18 באוקטובר 2007)
 280. א' מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:02, 18 באוקטובר 2007)
 281. ב' מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:03, 18 באוקטובר 2007)
 282. ג' מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:03, 18 באוקטובר 2007)
 283. ד' מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:06, 18 באוקטובר 2007)
 284. כ"ג תמוז תשנ"ב‎‏ (22:07, 18 באוקטובר 2007)
 285. ה' מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:11, 18 באוקטובר 2007)
 286. ו' מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:11, 18 באוקטובר 2007)
 287. ז' מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:12, 18 באוקטובר 2007)
 288. ח' מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:12, 18 באוקטובר 2007)
 289. ט' מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:14, 18 באוקטובר 2007)
 290. י' מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:14, 18 באוקטובר 2007)
 291. י"א מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:15, 18 באוקטובר 2007)
 292. י"ב מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:15, 18 באוקטובר 2007)
 293. י"ג מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:16, 18 באוקטובר 2007)
 294. י"ד מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:18, 18 באוקטובר 2007)
 295. ט"ו מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:18, 18 באוקטובר 2007)
 296. ט"ז מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:19, 18 באוקטובר 2007)
 297. י"ז מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:20, 18 באוקטובר 2007)
 298. ח"י מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:21, 18 באוקטובר 2007)
 299. כ' מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:29, 18 באוקטובר 2007)
 300. י"ט מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:30, 18 באוקטובר 2007)
 301. כ"א מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:30, 18 באוקטובר 2007)
 302. כ"ב מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:30, 18 באוקטובר 2007)
 303. כ"ג מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:31, 18 באוקטובר 2007)
 304. כ"ד מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:32, 18 באוקטובר 2007)
 305. כ"ה מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:33, 18 באוקטובר 2007)
 306. כ"ו מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:35, 18 באוקטובר 2007)
 307. כ"ז מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:36, 18 באוקטובר 2007)
 308. כ"ח מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:36, 18 באוקטובר 2007)
 309. כ"ט מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:39, 18 באוקטובר 2007)
 310. ל' מנחם-אב תשנ"ב‎‏ (22:41, 18 באוקטובר 2007)
 311. א' אלול תשנ"ב‎‏ (22:41, 18 באוקטובר 2007)
 312. ב' אלול תשנ"ב‎‏ (22:42, 18 באוקטובר 2007)
 313. ג' אלול תשנ"ב‎‏ (22:43, 18 באוקטובר 2007)
 314. ד' אלול תשנ"ב‎‏ (22:44, 18 באוקטובר 2007)
 315. ה' אלול תשנ"ב‎‏ (22:45, 18 באוקטובר 2007)
 316. ו' אלול תשנ"ב‎‏ (22:45, 18 באוקטובר 2007)
 317. ז' אלול תשנ"ב‎‏ (22:46, 18 באוקטובר 2007)
 318. ח' אלול תשנ"ב‎‏ (22:47, 18 באוקטובר 2007)
 319. ט' אלול תשנ"ב‎‏ (22:47, 18 באוקטובר 2007)
 320. י' אלול תשנ"ב‎‏ (22:48, 18 באוקטובר 2007)
 321. י"א אלול תשנ"ב‎‏ (22:49, 18 באוקטובר 2007)
 322. י"ב אלול תשנ"ב‎‏ (22:49, 18 באוקטובר 2007)
 323. י"ג אלול תשנ"ב‎‏ (22:49, 18 באוקטובר 2007)
 324. י"ד אלול תשנ"ב‎‏ (23:53, 18 באוקטובר 2007)
 325. ט"ו אלול תשנ"ב‎‏ (23:55, 18 באוקטובר 2007)
 326. ט"ז אלול תשנ"ב‎‏ (23:56, 18 באוקטובר 2007)
 327. י"ז אלול תשנ"ב‎‏ (23:58, 18 באוקטובר 2007)
 328. ח"י אלול תשנ"ב‎‏ (00:02, 19 באוקטובר 2007)
 329. י"ט אלול תשנ"ב‎‏ (00:03, 19 באוקטובר 2007)
 330. כ' אלול תשנ"ב‎‏ (00:03, 19 באוקטובר 2007)
 331. כ"א אלול תשנ"ב‎‏ (00:05, 19 באוקטובר 2007)
 332. כ"ב אלול תשנ"ב‎‏ (00:08, 19 באוקטובר 2007)
 333. כ"ג אלול תשנ"ב‎‏ (00:09, 19 באוקטובר 2007)
 334. כ"ד אלול תשנ"ב‎‏ (00:11, 19 באוקטובר 2007)
 335. כ"ה אלול תשנ"ב‎‏ (00:11, 19 באוקטובר 2007)
 336. כ"ו אלול תשנ"ב‎‏ (00:12, 19 באוקטובר 2007)
 337. כ"ז אלול תשנ"ב‎‏ (00:12, 19 באוקטובר 2007)
 338. כ"ח אלול תשנ"ב‎‏ (00:14, 19 באוקטובר 2007)
 339. כ"ט אלול תשנ"ב‎‏ (00:15, 19 באוקטובר 2007)
 340. א' כסלו תשנ"ג‎‏ (17:00, 21 באוקטובר 2007)
 341. כ"ג מרחשון תשנ"ג‎‏ (17:01, 21 באוקטובר 2007)
 342. ג' כסלו תשנ"ג‎‏ (17:08, 21 באוקטובר 2007)
 343. ד' כסלו תשנ"ג‎‏ (17:14, 21 באוקטובר 2007)
 344. ה' כסלו תשנ"ג‎‏ (17:14, 21 באוקטובר 2007)
 345. ו' כסלו תשנ"ג‎‏ (17:15, 21 באוקטובר 2007)
 346. ז' כסלו תשנ"ג‎‏ (17:16, 21 באוקטובר 2007)
 347. ח' כסלו תשנ"ג‎‏ (17:17, 21 באוקטובר 2007)
 348. ט' כסלו תשנ"ג‎‏ (17:17, 21 באוקטובר 2007)
 349. י' כסלו תשנ"ג‎‏ (17:20, 21 באוקטובר 2007)
 350. י"א כסלו תשנ"ג‎‏ (17:20, 21 באוקטובר 2007)
 351. י"ב כסלו תשנ"ג‎‏ (17:23, 21 באוקטובר 2007)
 352. י"ג כסלו תשנ"ג‎‏ (17:27, 21 באוקטובר 2007)
 353. י"ד כסלו תשנ"ג‎‏ (17:31, 21 באוקטובר 2007)
 354. ט"ו כסלו תשנ"ג‎‏ (17:32, 21 באוקטובר 2007)
 355. ט"ז כסלו תשנ"ג‎‏ (17:32, 21 באוקטובר 2007)
 356. י"ז כסלו תשנ"ג‎‏ (17:33, 21 באוקטובר 2007)
 357. ח"י כסלו תשנ"ג‎‏ (17:35, 21 באוקטובר 2007)
 358. כ' כסלו תשנ"ג‎‏ (17:44, 21 באוקטובר 2007)
 359. כ"א כסלו תשנ"ג‎‏ (17:45, 21 באוקטובר 2007)
 360. כ"ב כסלו תשנ"ג‎‏ (17:47, 21 באוקטובר 2007)
 361. כ"ג כסלו תשנ"ג‎‏ (17:48, 21 באוקטובר 2007)
 362. כ"ד כסלו תשנ"ג‎‏ (17:49, 21 באוקטובר 2007)
 363. כ"ה כסלו תשנ"ג‎‏ (18:00, 21 באוקטובר 2007)
 364. כ"ו כסלו תשנ"ג‎‏ (18:03, 21 באוקטובר 2007)
 365. כ"ז כסלו תשנ"ג‎‏ (18:04, 21 באוקטובר 2007)
 366. כ"ח כסלו תשנ"ג‎‏ (18:05, 21 באוקטובר 2007)
 367. כ"ט כסלו תשנ"ג‎‏ (18:06, 21 באוקטובר 2007)
 368. א' טבת תשנ"ג‎‏ (18:07, 21 באוקטובר 2007)
 369. ב' טבת תשנ"ג‎‏ (18:08, 21 באוקטובר 2007)
 370. ג' טבת תשנ"ג‎‏ (18:09, 21 באוקטובר 2007)
 371. ד' טבת תשנ"ג‎‏ (18:11, 21 באוקטובר 2007)
 372. ה' טבת תשנ"ג‎‏ (18:13, 21 באוקטובר 2007)
 373. א' טבת תשנ"ב‎‏ (18:16, 21 באוקטובר 2007)
 374. ב' טבת תשנ"ב‎‏ (18:17, 21 באוקטובר 2007)
 375. ו' טבת תשנ"ג‎‏ (18:18, 21 באוקטובר 2007)
 376. ז' טבת תשנ"ג‎‏ (18:19, 21 באוקטובר 2007)
 377. ח' טבת תשנ"ג‎‏ (18:20, 21 באוקטובר 2007)
 378. ט' טבת תשנ"ג‎‏ (18:21, 21 באוקטובר 2007)
 379. י' טבת תשנ"ג‎‏ (18:22, 21 באוקטובר 2007)
 380. י"ב טבת תשנ"ג‎‏ (18:24, 21 באוקטובר 2007)
 381. י"ד טבת תשנ"ב‎‏ (18:27, 21 באוקטובר 2007)
 382. י"ג טבת תשנ"ג‎‏ (18:29, 21 באוקטובר 2007)
 383. י"א טבת תשנ"ג‎‏ (18:30, 21 באוקטובר 2007)
 384. י"ד טבת תשנ"ג‎‏ (18:31, 21 באוקטובר 2007)
 385. ט"ו טבת תשנ"ג‎‏ (18:31, 21 באוקטובר 2007)
 386. ט"ז טבת תשנ"ג‎‏ (18:33, 21 באוקטובר 2007)
 387. י"ז טבת תשנ"ג‎‏ (18:33, 21 באוקטובר 2007)
 388. ח"י טבת תשנ"ג‎‏ (18:34, 21 באוקטובר 2007)
 389. י"ט טבת תשנ"ג‎‏ (18:38, 21 באוקטובר 2007)
 390. כ' טבת תשנ"ג‎‏ (18:39, 21 באוקטובר 2007)
 391. כ"א טבת תשנ"ג‎‏ (18:42, 21 באוקטובר 2007)
 392. כ"ב טבת תשנ"ג‎‏ (16:33, 22 באוקטובר 2007)
 393. כ"ג טבת תשנ"ג‎‏ (16:37, 22 באוקטובר 2007)
 394. כ"ד טבת תשנ"ג‎‏ (16:38, 22 באוקטובר 2007)
 395. כ"ה טבת תשנ"ג‎‏ (16:38, 22 באוקטובר 2007)
 396. כ"ו טבת תשנ"ג‎‏ (16:39, 22 באוקטובר 2007)
 397. כ"ז טבת תשנ"ג‎‏ (16:41, 22 באוקטובר 2007)
 398. כ"ח טבת תשנ"ג‎‏ (16:49, 22 באוקטובר 2007)
 399. כ"ט טבת תשנ"ג‎‏ (16:50, 22 באוקטובר 2007)
 400. א' שבט תשנ"ג‎‏ (16:51, 22 באוקטובר 2007)
 401. ב' שבט תשנ"ג‎‏ (16:53, 22 באוקטובר 2007)
 402. ג' שבט תשנ"ג‎‏ (16:55, 22 באוקטובר 2007)
 403. ד' שבט תשנ"ג‎‏ (16:56, 22 באוקטובר 2007)
 404. ה' שבט תשנ"ג‎‏ (16:57, 22 באוקטובר 2007)
 405. ו' שבט תשנ"ג‎‏ (16:58, 22 באוקטובר 2007)
 406. ז' שבט תשנ"ג‎‏ (16:59, 22 באוקטובר 2007)
 407. ח' שבט תשנ"ג‎‏ (17:01, 22 באוקטובר 2007)
 408. ט' שבט תשנ"ג‎‏ (17:14, 22 באוקטובר 2007)
 409. י' שבט תשנ"ג‎‏ (17:15, 22 באוקטובר 2007)
 410. י"א שבט תשנ"ג‎‏ (17:15, 22 באוקטובר 2007)
 411. י"ב שבט תשנ"ג‎‏ (17:16, 22 באוקטובר 2007)
 412. י"ג שבט תשנ"ג‎‏ (17:17, 22 באוקטובר 2007)
 413. ט"ו שבט תשנ"ג‎‏ (17:20, 22 באוקטובר 2007)
 414. ט"ז שבט תשנ"ג‎‏ (17:30, 22 באוקטובר 2007)
 415. י"ז שבט תשנ"ג‎‏ (17:31, 22 באוקטובר 2007)
 416. ח"י שבט תשנ"ג‎‏ (17:32, 22 באוקטובר 2007)
 417. י"ט שבט תשנ"ג‎‏ (17:32, 22 באוקטובר 2007)
 418. כ' שבט תשנ"ג‎‏ (17:32, 22 באוקטובר 2007)
 419. כ"א שבט תשנ"ג‎‏ (17:37, 22 באוקטובר 2007)
 420. ז' תשרי תשס"ח‎‏ (22:33, 24 באוקטובר 2007)
 421. י"א תשרי תשס"ח‎‏ (22:34, 24 באוקטובר 2007)
 422. י"ב תשרי תשס"ח‎‏ (22:35, 24 באוקטובר 2007)
 423. י"ג תשרי תשס"ח‎‏ (22:35, 24 באוקטובר 2007)
 424. י"ד תשרי תשס"ח‎‏ (22:35, 24 באוקטובר 2007)
 425. ט"ו תשרי תשס"ח‎‏ (22:35, 24 באוקטובר 2007)
 426. ט"ז תשרי תשס"ח‎‏ (22:35, 24 באוקטובר 2007)
 427. י"ז תשרי תשס"ח‎‏ (22:38, 24 באוקטובר 2007)
 428. ח"י תשרי תשס"ח‎‏ (22:39, 24 באוקטובר 2007)
 429. י"ט תשרי תשס"ח‎‏ (22:39, 24 באוקטובר 2007)
 430. כ' תשרי תשס"ח‎‏ (22:39, 24 באוקטובר 2007)
 431. כ"א תשרי תשס"ח‎‏ (22:39, 24 באוקטובר 2007)
 432. כ"ב תשרי תשס"ח‎‏ (22:39, 24 באוקטובר 2007)
 433. כ"ג תשרי תשס"ח‎‏ (22:40, 24 באוקטובר 2007)
 434. כ"ד תשרי תשס"ח‎‏ (22:40, 24 באוקטובר 2007)
 435. ה' כסלו תשכ"ה‎‏ (22:59, 24 באוקטובר 2007)
 436. ו' כסלו תשכ"ה‎‏ (22:59, 24 באוקטובר 2007)
 437. ז' כסלו תשכ"ה‎‏ (22:59, 24 באוקטובר 2007)
 438. ח' כסלו תשכ"ה‎‏ (22:59, 24 באוקטובר 2007)
 439. ט' כסלו תשכ"ה‎‏ (22:59, 24 באוקטובר 2007)
 440. י' כסלו תשכ"ה‎‏ (22:59, 24 באוקטובר 2007)
 441. י"א כסלו תשכ"ה‎‏ (23:00, 24 באוקטובר 2007)
 442. י"ב כסלו תשכ"ה‎‏ (23:00, 24 באוקטובר 2007)
 443. י"ג כסלו תשכ"ה‎‏ (23:00, 24 באוקטובר 2007)
 444. י"ד כסלו תשכ"ה‎‏ (23:00, 24 באוקטובר 2007)
 445. ט"ו כסלו תשכ"ה‎‏ (23:00, 24 באוקטובר 2007)
 446. ט"ז כסלו תשכ"ה‎‏ (23:00, 24 באוקטובר 2007)
 447. י"ז כסלו תשכ"ה‎‏ (23:00, 24 באוקטובר 2007)
 448. ח"י כסלו תשכ"ה‎‏ (23:00, 24 באוקטובר 2007)
 449. כ' כסלו תשכ"ה‎‏ (23:01, 24 באוקטובר 2007)
 450. כ"א כסלו תשכ"ה‎‏ (23:01, 24 באוקטובר 2007)
 451. כ"ב כסלו תשכ"ה‎‏ (23:01, 24 באוקטובר 2007)
 452. כ"ג כסלו תשכ"ה‎‏ (23:01, 24 באוקטובר 2007)
 453. כ"ד כסלו תשכ"ה‎‏ (23:01, 24 באוקטובר 2007)
 454. כ"ה כסלו תשכ"ה‎‏ (23:01, 24 באוקטובר 2007)
 455. כ"ו כסלו תשכ"ה‎‏ (23:01, 24 באוקטובר 2007)
 456. כ"ז כסלו תשכ"ה‎‏ (23:01, 24 באוקטובר 2007)
 457. כ"ח כסלו תשכ"ה‎‏ (23:01, 24 באוקטובר 2007)
 458. כ"ט כסלו תשכ"ה‎‏ (23:02, 24 באוקטובר 2007)
 459. ל' כסלו תשכ"ה‎‏ (23:02, 24 באוקטובר 2007)
 460. א' טבת תשכ"ה‎‏ (23:02, 24 באוקטובר 2007)
 461. ב' טבת תשכ"ה‎‏ (23:03, 24 באוקטובר 2007)
 462. ג' טבת תשכ"ה‎‏ (23:03, 24 באוקטובר 2007)
 463. ו' טבת תשכ"ה‎‏ (23:03, 24 באוקטובר 2007)
 464. ז' טבת תשכ"ה‎‏ (23:03, 24 באוקטובר 2007)
 465. ח' טבת תשכ"ה‎‏ (23:03, 24 באוקטובר 2007)
 466. ט' טבת תשכ"ה‎‏ (23:03, 24 באוקטובר 2007)
 467. י' טבת תשכ"ה‎‏ (23:03, 24 באוקטובר 2007)
 468. י"א טבת תשכ"ה‎‏ (23:03, 24 באוקטובר 2007)
 469. י"ב טבת תשכ"ה‎‏ (23:11, 24 באוקטובר 2007)
 470. י"ג טבת תשכ"ה‎‏ (23:11, 24 באוקטובר 2007)
 471. י"ד טבת תשכ"ה‎‏ (23:11, 24 באוקטובר 2007)
 472. ט"ו טבת תשכ"ה‎‏ (23:11, 24 באוקטובר 2007)
 473. ט"ז טבת תשכ"ה‎‏ (23:11, 24 באוקטובר 2007)
 474. י"ז טבת תשכ"ה‎‏ (23:12, 24 באוקטובר 2007)
 475. ח"י טבת תשכ"ה‎‏ (23:12, 24 באוקטובר 2007)
 476. י"ט טבת תשכ"ה‎‏ (23:12, 24 באוקטובר 2007)
 477. כ' טבת תשכ"ה‎‏ (23:12, 24 באוקטובר 2007)
 478. כ"א טבת תשכ"ה‎‏ (23:12, 24 באוקטובר 2007)
 479. כ"ג טבת תשכ"ה‎‏ (23:12, 24 באוקטובר 2007)
 480. כ"ד טבת תשכ"ה‎‏ (23:13, 24 באוקטובר 2007)
 481. כ"ה טבת תשכ"ה‎‏ (23:13, 24 באוקטובר 2007)
 482. כ"ו טבת תשכ"ה‎‏ (23:13, 24 באוקטובר 2007)
 483. כ"ז טבת תשכ"ה‎‏ (23:13, 24 באוקטובר 2007)
 484. א' שבט תשכ"ה‎‏ (23:13, 24 באוקטובר 2007)
 485. ג' שבט תשכ"ה‎‏ (23:13, 24 באוקטובר 2007)
 486. ד' שבט תשכ"ה‎‏ (23:13, 24 באוקטובר 2007)
 487. ה' שבט תשכ"ה‎‏ (23:14, 24 באוקטובר 2007)
 488. ו' שבט תשכ"ה‎‏ (23:14, 24 באוקטובר 2007)
 489. ז' שבט תשכ"ה‎‏ (23:14, 24 באוקטובר 2007)
 490. ח' שבט תשכ"ה‎‏ (23:14, 24 באוקטובר 2007)
 491. י"ד שבט תשכ"ה‎‏ (23:14, 24 באוקטובר 2007)
 492. כ"ב שבט תשכ"ה‎‏ (23:15, 24 באוקטובר 2007)
 493. כ"ג שבט תשכ"ה‎‏ (23:15, 24 באוקטובר 2007)
 494. כ"ד שבט תשכ"ה‎‏ (23:15, 24 באוקטובר 2007)
 495. כ"ה שבט תשכ"ה‎‏ (23:16, 24 באוקטובר 2007)
 496. כ"ו שבט תשכ"ה‎‏ (23:17, 24 באוקטובר 2007)
 497. כ"ח שבט תשכ"ה‎‏ (23:17, 24 באוקטובר 2007)
 498. כ"ט שבט תשכ"ה‎‏ (23:19, 24 באוקטובר 2007)
 499. ל' שבט תשכ"ה‎‏ (23:19, 24 באוקטובר 2007)
 500. א' אדר-ראשון תשכ"ה‎‏ (23:20, 24 באוקטובר 2007)

צפו ב - (500 הקודמים) (500 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).